• A
  • +

Justiitsminister Reinsalu arutas Euroopa Komisjoni asepresidendiga ühingute piiriülese liikumise võimalusi

PrintPDF Jaga

4.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus eile õhtul Brüsselis Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga, et arutada Euroopa IT-agentuuri EU-Lisa mandaadi laiendamist, mis võimaldaks sellega liita ka justiitsinfosüsteemi e-Codexi ning tulevikus jagada e-tõendeid. Samuti arutati ühingute piiriülese liikumise võimalusi.

„Olen kahe päeva jooksul kohtunud Brüsselis mitme Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi justiitsteemade võtmeisikuga, et arutada Euroopa IT-agentuuri EU-Lisa mandaadi laiendamise küsimust. Ka Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga kohtudes rõhutasin, et EU-Lisa mandaadi laiendamine on väga oluline teema ja sellega tuleb otsustavalt edasi liikuda. EU-Lisa all on võimalik tagada e-Codexi jätkusuutlikkus ja arendused, mis võimaldavad tulevikus vahetada e-tõendeid piiriüleselt,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister Reinsalu tõstatas kohtumisel ka ühinguõiguse reformipaketi teema. „Ütlesin asepresident Timmermansile, et Eesti on väga huvitatud kõigist algatustest, mis aitavad ettevõtetel tegutseda lihtsamalt eri liikmesriikides. Lisaks peaksid ühingud saama teha võimalikult palju toiminguid alates asutamisest kuni lõpetamiseni ilma ebamõistliku bürokraatiata ja võimalikult suures osas digitaalselt,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Ootame väga uue ühinguõiguse reformipaketi väljatulekut, aga väljendasin asepresident Timmermansile ka Eesti soovi minna veel sammuke kaugemale – soovime, et paketti kirjutataks lisaks ka sätted ühingu registreeritud asukoha piiriülese muutmise kohta. See oleks Euroopa ühtse turu huvides ja aitaks täielikumalt tagada asutamisvabaduse põhimõtet,“ selgitas justiitsminister Reinsalu.

Euroopa Komisjonis ettevalmistataval ühinguõiguse reformipaketil on kaks peamist eesmärki – võimaldada ühingutel lihtsamalt liikmesriikide vahel liikuda, s.t piiriüleselt ühineda ja jaguneda, ning juurutada digitaalseid lahendusi, mis toetavad ühingute toiminguid alates asutamisest kuni lõpetamiseni. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50