• A
  • +

Justiitsminister Reinsalu arutas Euroopa Parlamendi saadikuga ELi kriminaalpoliitika teemasid

PrintPDF Jaga

4.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb ettevalmistusi Eesti ELi Nõukogu eesistumiseks ning kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi justiitsvaldkonna võtmeisikutega. Täna kohtus minister Euroopa Parlamendi saadiku Claude Moraesega.

Kohtumisel Euroopa Parlamendi saadiku ning kodakondsusvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehe Claude Moraesega arutati eelkõige kriminaalpoliitika teemasid. Minister tõi esile Eesti huvi jätkata pooleliolevate eelnõude menetlusega, eelkõige rahapesualaste kuritegude kriminaliseerimise ja karistusandmete vahetamise infosüsteemi ECRIS õigusaktidega. Samuti rõhutas justiitsminister e-tõendite ja sideandmete säilitamise olulisust terrorismivastases võitluses.

Lisaks rahapesu direktiivile oli olulise teemana arutluse all ka EuroJusti määrus. „Väljendasin saadikule lootust, et Euroopa Parlamendi raportid nende failide kohta valmivad kiiresti, et Eesti saaks eesistumise ajal nendega juba aktiivsemalt tegeleda,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Saadik Moraesega arutasime ka Euroopa karistusregistrite infosüsteemi ECRIS arendusi. Nimelt on ECRISe vahendusel juba praegu võimalik vahetada liikmesriikide kodanike karistusandmeid. Tulevikueesmärk on keskne andmebaas, kuhu oleksid hõlmatud ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute karistusandmed koos sõrmejälgedega. Nii saaks kiiresti infot kõigi isikute kohta, kes on Euroopas kuritegusid toime pannud,“ selgitas minister.

Täna on justiitsminister Urmas Reinsalul kavas veel kohtumine Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga. Eile kohtus minister Euroopa Komisjoni migratsiooni-, sise- ja kodakondsusküsimuste voliniku Dimitris Avramopoulosega.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50