• A
  • +

Justiitsminister Reinsalu kohtus Haagis Eurojusti presidendiga

PrintPDF Jaga

19.09.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ja riigi peaprokurör Lavly Perling kohtusid täna Haagis Eurojusti presidendi Michèle Coninsxiga, et arutada raskete kuritegude vastase vôitluse tugevdamist. Puudutati ka Euroopa prokuratuuri (EPPO) loomist. 

Justiitsminister Reinsalu rõhutas, et terrorismivastases võitluses on väga oluline liikmesriikidevaheline koostöö, usaldus ning infovahetus. Samuti peab parandama õiguskaitseorganite võimalusi kuritegusid ennetada ja uurida.

„Seetõttu toetan tugevalt sideandmete säilitamist ja kasutamist kriminaalmenetluses. Meil tuleb leida kõigile sobiv lahendus, kompromiss inimeste privaatsuse ja turvalisuse vahel,“ nentis Reinsalu.

Minister lisas, et loodetavasti annab Euroopa Parlament oktoobri alguses oma nõusoleku Euroopa prokuratuuri (EPPO) loomiseks. „On väga oluline, et loodav EPPO ja Eurojust oleksid koostööpartnerid, mitte rivaalid.“

Riigi peaprokurör Lavly Perling rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust õiguskaitseasutuste töös. "Kuritegevus on muutunud üha enam piiriüleseks ning aasta aastalt on prokuratuuri töös kasvanud koostöö tähtsus partneritega välisriikides. Täna on suhtlus välisriikide õiguskaitseasutustega tavapärane ning prokuratuuril on võimekus koostöös partneritega välisriikides tõendeid koguda, kahtlustatavad tabada ning varjatud kriminaaltulu leida. Alati on ruumi koostööd veelgi efektiivsemaks muuta ning töö selle nimel käib igapäevaselt," selgitas peaprokurör.

Kohtumisel osales ka Eesti esindaja Eurojustis Raivo Sepp.

2002. aastal asutatud Eurojusti ülesanne on aidata riikide uurimisasutusi ja prokuratuure võitluses raskete piiriüleste kuritegudega. Eurojusti abil menetletakse aastas umbes 2400 kriminaalasja. 

Euroopa Prokuratuur on loodav Euroopa Liidu agentuur, mille ülesandeks on liidu finantshuve kahjustavate kuritegude uurimise korraldamine. EPPO hakkab juhtima selliste kuritegude kohtueelset menetlust ja esindama süüdistust liikmesriikide kohtutes. 

Fotol on Eesti esindaja Eurojusti juures Raivo Sepp, justiitsminister Urmas Reinsalu, Eurojusti president Michèle Coninsx ja riigi peaprokurör Lavly Perling.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50