• A
  • +

Justiitsminister: riigisektor võiks erivajadustega inimestele rohkem rakendust leida

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur külastas täna Harju maakohtu kinnistusosakonda ning tutvus seal aprilli alguses tööd alustanud puuetega inimeste töötingimustega kinnistustoimikute digiteerimisel.

„Veebruaris toimunud kinnistusosakonna, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning MTÜ Abikäsi eestvedajate kohtumisel alanud koostöö jõudis aprillis üheksa puuetega inimese tööleasumiseni kinnistustoimikute digitaliseerimisel. Täna nägin, et see koostöö on käivitunud väga edukalt ning selle kogemuse pinnalt võiks ka teised riigiasutused rohkem erivajadustega inimesi tööle võtta,“ lausus justiitsminister.

Eesti Puuetega Inimeste Koja esinaine Monika Haukanõmm ütles digiteerimisega tutvudes, et erivajadustega inimeste tööpanus on praegu veel ühiskonnas kahetsusväärselt alakasutatud. „Puuetega inimeste kaasamiseks ühiskonda on vaja tõsta nii tööandjate kui ka kaastöötajate teadlikkust erivajadustega kaasnevatest vajadustest ja ka tööandjatele pakutavatest toetusmeetmetest. Vaja on muuta ühiskonda avatumaks ja sallivamaks. Võttes tööle puudega inimese võib tööandja leida endale lojaalse töötaja pikkadeks aastateks,“ lisas Haukanõmm.

Elektroonilisele kinnistustoimikule üleminekut alustati 2010. aastal ning 2012. aasta lõpuks oli digiteeritud kogu Harju maakohtu kinnistusosakonna paberarhiiv. Järgmiseks digiteeritakse 2014. aasta lõpuks kõigi teiste maakohtute kinnistusosakondade paberarhiivid, milles on kokku rohkem, kui 500 000 paberkandjal kinnistustoimikut.

Digiteerimisega alustati Harju maakohtu kinnistuosakonnas ning kuna seal on töötajatel juba suur kogemus, otsustati jätkata samas kohas ning samade inimestega ka teiste maakohtute kinnistusosakondade digiteerimisega. Hetkel on käimas Viru maakohtu kinnistusosakonna arhiivi digiteerimine ning praeguseks on kokku digiteeritud rohkem kui 300 000 kinnistustoimikut.

Digiteerimisega tegelevad Harju Maakohtu kinnistusosakonna teenistujad ja koosseisuvälised skaneerijad.

Digiteerimise protsess jaguneb kolmeks: esmalt paberdokumendid skaneeritakse koosseisuväliste tehniliste töötajate poolt Seejärel seovad kinnistusosakonna teenistujad skaneeritud dokumendid andmebaasis olevate andmetega ning kontrollivad skaneerijate töö kvaliteeti, et tagada dokumentide loetavus ja terviklus. Lõpuks skaneeritud toimikud korrastatakse, pakitakse arhiivi jaoks sobilikesse mappidesse ja karpidesse ning antakse üle Rahvusarhiivile.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50