• A
  • +

Justiitsminister sai põhiseaduskomisjoni heakskiidu Marko Aaviku kandidatuurile AKI juhiks

PrintPDF Jaga

19.06.2018 Riigikogu põhiseaduskomisjon pooldas Marko Aaviku kandidatuuri andmekaitse inspektsiooni (AKI) peadirektori ametikohale. Justiitsminister Urmas Reinsalu esitab inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise ettepaneku vabariigi valitsusele.

„Pikaajalise justiitshalduspoliitika asekantslerina on Marko Aavikul oluline roll Eesti kohtusüsteemi reformimisel ning valdkonna arendamisel. Ta on sihikindel ja tulemustele suunatud juht. Andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohal on tal võimalus oma seniseid kogemusi kasutada andmekaitse reformi rakendamise toetamisel ning üldisemalt andmekaitses tasakaalustatud järelevalve korraldamisel,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Marko Aavikul on õigusteaduste ja strateegilise juhtimise magistrikraadid. Ta on aastaid töötanud vandeadvokaadina advokaadibüroos Aavik, Arvisto ja Partnerid ning käinud Euroopa Nõukogu missioonidel kohtusüsteemide arendamise ja hindamise alal. Alates 2007. aastast on Marko Aavik justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler, kus tema vastutada on kohtute valdkond, Riigi Teataja välja andmine, riigi õigusabi süsteem ja advokatuur, notarid ja vabad õiguskutsed ning kohtus riigi esindamise korraldamine.

Avaliku konkursi andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohale korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50