• A
  • +

Justiitsminister: seaduste laviin tuleb peatada

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna toimuval kvaliteetsemate seaduste väljatöötamisele ja õigusloomejuristide ametile keskenduval konverentsil, et õigusloomejuristil on riigi arengu seisukohalt väga oluline roll mängida ning loodud seadus peab ka reaalses elus toimima.

Justiitsministri sõnul on seadusloome muutunud Eestis nii vohavaks, et see ähvardab uputada seaduse teksti kirjutajaid, kuid eelkõige selle rakendajaid - tavakodanikke, ettevõtjaid, kohtunikke, omavalitsuste töötajaid. Justiitsministeeriumis välja töötatud õigusloome mahu vähendamise kavaga soovitaksegi kehtestada põhjalikumalt läbi mõeldud õigusnormid, vähendada bürokraatiat ning ettevõtjate ja kodanike halduskoormust. Õiguse kujundamisel peab arvestama sellega kaasnevat mõju ja huvirühmade seisukohti. „Kava ei tohi aga kindlasti jääda vaid paberiks ja sellele peavad järgnema reaalsed sammud,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Kvaliteetsema õigusloome juures on väga oluline, et kõigil õigusloomejuristidel oleks ühtne arusaam õigusloome protsessist ja selle reeglitest. Õigusloomeks vajalikke teadmisi ja oskusi tuleb hoida ajakohastena,“ lausus Reinsalu.

Justiitsministeerium hakkab üha kindlamalt nõudma kõigi hea õigusloome reeglite täitmist, kuid teisalt soovib omalt poolt pakkuda ka piisavalt tuge läbi koolitusprogrammide, ümarlaudade ja nõu andmise.

„Õiguloome on kindlasti seaduse kirjutajale üks loomingulisemaid ülesandeid, kuid samas on sellel olulisel tööl mitmeid väljakutseid,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu oma sõnavõtus.

„Just nagu tervishoius tuleks keskenduda tervise hoidmisele ja edendamisele, mitte haiguse ravimisele, siis peame ka seaduste loomisel olema tulevikku suunatud ning otsima paremaid ja efektiivsemaid võimalusi veelgi kvaliteetsema õigusloome tagamiseks,“ lisas minister.

Tallinnas tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory toimub täna konverents, kus seadusloome parimad asjatundjad räägivad õiguslooja rollist ja vastutusest toimiva seaduse loomisel.

Konverentsi eesmärgiks on pöörata tähelepanu seaduste kvaliteedile ning väärtustada õigusloomejuristi ametit, võrdsustades seda advokaatide, prokuröride ja kohtunike ametitega.

Konverentsil esinevad ettekannetega riigisekretär Heiki Loot, riigikantselei strateegiadirektor Margus Sarapuu, riigikogu esimees Eiki Nestor, õiguskantsler Ülle Madise, vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Allar Jõks ning Tartu ülikooli külalisprofessor Uno Lõhmus.

Lühikokkuvõtteid ettekannetest saab vaadata justiitsministeeriumi kodulehel ja Facebookis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50