• A
  • +

Justiitsminister tutvustas valitsusele raportit „Konkurentsivõime 2.0“

PrintPDF Jaga

Tänasel kabinetinõupidamisel tutvus valitsus ärikeskkonna konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ja majanduskasvu elavdamiseks koostatud raportiga „Konkurentsivõime 2.0“. Raport valmis justiitsministeeriumi ning ettevõtlusorganisatsioonide koostöös ja selles on 64 konkreetset ettepanekut. Valitsus jätkab lähiajal raportis ette pandud soovituste arutelu.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et riigi konkurentsivõimet tuleb käsitleda laiapõhjalisena nagu riigikaitsetki. „Selleks, et Eesti majandus kasvaks  enam, tuleb teha kõigil poliitikakujundajatel koostööd just riigi konkurentsivõime kasvatamiseks. Näiteks iseloomustab Eesti Panga hinnangul meie majanduse väljavaateid praegu väike välisnõudluse kasv, võimalik sisetarbimise vähenemine ja palgakasvu aeglustumine tootlikkuse vähenemise tõttu. Konkurentsivõime kasv on tegelik tee kiiremaks majanduskasvuks.

Majanduskasvu huvides tuleb justiitsministeeriumi koostatud aruande järgi keskenduda neljale olulisele valdkonnale.

  • Esiteks on vaja luua võimalused kujundada paindlikud töösuhted.
  • Teiseks tuleb ajakohastada maksukeskkonda
  • Kolmandaks peab riik tõmbama kokku bürokraatiat, vähendama ettevõtjate halduskoormust eelkõige e-keskkonna uudsete lahenduste abil.
  • Neljandaks peab riik toetama ausat ettevõtjat ja tema omandit ehk tagama neile õiguskaitse.

Reinsalu tõi välja ka selle, et mitmed tehtud ettepanekud on tänaseks päevaks juba realiseerumas. „Sotsiaalministeerium on koostanud väljatöötamiskavatsuse alaealiste tööhõive parandamiseks, justiitsministeerium on käima lükanud maksejõuetusõiguse revisjoni ning halduskoormuse vähendamiseks on käivitunud 0 bürokraatia algatus,“ rõhutas minister.

Justiitsminister kutsus 2015. aasta sügisel kokku juhtrühma, mis koosnes ettevõtjatest ning neid koondavatest organisatsioonidest ja ühendustest, et selgitada välja ettevõtlust takistavad ja kõige enam muutmist vajavad valdkonnad või teha riigile ettepanekuid, millega soodustada ettevõtlust ja elavdada majanduselu. Juhtrühma ülesanne oli koostada valitsusele Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime parandamise raport. Selle pani juhtrühma esitatud ettepanekutest kokku justiitsministeerium.

Juhtrühma liikmeteks olid Marko Udras kaubandus-tööstuskojast, Piret Treiberg majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Lemmi Oro ja Kristel Mesilane rahandusministeeriumist, Kristi Hunt väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioonist, Toomas Tamsar tööandjate keskliidust, Valter Võhma teenusmajanduse kojast, Riho Roopõld pangaliidust ning Karin Madisson advokatuurist. Enim ettepanekuid tuli väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioonist, advokatuurist ja kaubandus-tööstuskojast.

Juhtrühma liikmed esitasid 123  ettepanekut ärikeskkonna arendamiseks. Aruandes on neist esile toodud 64.

Konkurentsivõimelisema ärikeskkonna raporti on heaks kiitnud ning selle kohta oma arvamuse andnud ka justiitsministeeriumi juures tegutsev justiitsministri õigusloome nõukoda, kes tegi ettepaneku luua peaministri eesistumisel konkurentsivõime komisjon ning leppida kokku eraldi tegevuskava eesmärkide elluviimiseks. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50