• A
  • +

Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldus põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäeva puhul

PrintPDF Jaga

28.06.2017. Täna 25 aastat tagasi võttis Eesti rahvas rahvahääletusel vastu uue põhiseaduse. 446 708 inimesest, kes rahvahääletusest osa võtsid, hääletas põhiseaduse poolt 407 867. 

Põhiseaduse loomise eeldus oli rahvuslik kokkulepe taastada iseseisvus õigusliku järjepidevuse alusel. Selle leppe sõlmisid üleminekuaja esinduskogu Ülemnõukogu ja kodanikkonda esindav Eesti Komitee ning selle alusel moodustati Põhiseaduse Assamblee, kes töötas välja põhiseaduse eelnõu.

Eesti Vabariik sai nüüdisaegse põhiseaduse, mis rajanes õigusriikluse, inimeste põhiõiguste kaitse ja parlamentaarse demokraatia põhimõtetel.

Võime kahtluseta öelda, et põhiseadus on meie rahvusliku õiguskorra ja ühiskonna elukorralduse alusena töötanud edukalt. Meie praegused vabadused, toimiv demokraatia ning edukad reformid rajanevad põhiseaduse vundamendil.

Tänan Põhiseaduse Assamblee liikmeid ja eksperte, kes pöörasid julgete ja selgete valikutega selja okupatsiooniaja õigussuhetele ja ehitasid Eesti riiklusele kindla vundamendi, mis teenib Eesti rahvast üle inimpõlvede.

Eestil on hea põhiseadus ja me võime kahekümne viie aasta taguse otsuse üle uhked olla. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50