• A
  • +

Justiitsminister Urmas Reinsalu: riigiasutuste kolimine Ida-Virumaale on vajalik

PrintPDF Jaga

6.10.2016. Täna Jõhvis toimunud arutelul osalenud eksperdid ja Ida-Virumaa riigiametnikud leidsid, et riigiasutuste Ida-Virumaale ümberpaigutamine on äärmiselt vajalik,  kuna see aitab vältida ääremaastumist, edendab lõimumist ja parandab sisejulgeoleku olukorda. Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigiasutuste pealinnast välja viimise programm tervikuna Ida-Virumaale suunata, viies sinna lähema 36 kuu jooksul tuhat ametikohta.

„Justiitsministeeriumi julgeoleku- ja regionaalpoliitika analüüsid näitavad, et eelkõige tuleb tähelepanu pöörata riigi kohalolu suurendamisele Ida-Virumaal. Teen Vabariigi Valitsusele ettepaneku siirdada Ida-Virumaale tuhat ametikohta ning käivitada ka tegevused nii ametnikele kui ka nende peredele vajalike töö-, elu- ja sotsiaalsete tingimuste loomiseks,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Professor Rainer Katteli eksperdihinnangu kohaselt on kasutegur suurem, kui avaliku sektori töökohad viia pealinnast välja kontsentreeritult, koondades need ühte piirkonda, sest siis suureneb majanduslik kasutegur, vähenevad kolimisega kaasnevad kulud ja üleminekuraskused ning vastastikkuse mõju efekt on suurem.

„Valitsus tegeleb selle probleemiga äärmiselt õigel ajal, sest selleks on vältimatu vajadus. Ida-Virumaa raskus seisneb selles, et siinses inforuumis juba töötab üks riik, kes mängib Vene Maailma reeglite kohaselt ja hoiab kogu aeg käes kaasmaalaste kaarti,“ ütles Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin.

„Riigi suuremat kohalolu kui sisejulgeolekulist väärtust ei saa alahinnata. Ei saa eitada, et Ida-Virumaa venekeelne elanikkond on erinevate tingimuste koosmõjus Venemaa ideoloogia poolt keskmisest enam mõjutatav. Riigiasutuste kolimisest saadav efekt ei ilmne aasta või paariga, soovitud eesmärkide saavutamiseks on vajalik pikaajaline sihipärane ja stabiilse kvaliteediga tegevus ning selle alustamisega ei ole põhjust viivitada, “ ütles justiitsminsiteeriumi asekantsler Priit Kama.

Riigiasutuste Ida-Virumaale viimise teemalises ekspertide aruteluringis osalesid justiitsminister Urmas Reinsalu, Balti Venemaa Uuringute Keskuse juht Vladimir Juškin, Tartu Ülikooli regionaalse planeerimise dotsent Garri Raagmaa, Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert Karmo Tüür, Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ja justiitsministeeriumi Ida-Virumaal tegutseva vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama. Diskussiooni juhtis ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Justiitsministeerium on teinud asekantsler Priit Kama juhtimisel analüüsi riigiasutuste Ida-Virumaale viimisest, konsulteerinud rea julgeoleku- ning regionaalpoliitika asjatundjatega ning arutas täna ideed Ida-Virumaal loodud Eesti riigiametnike klubi liikmetega. Justiitsministeerium on viimase seitsme aastaga viinud Ida-Viru piirkonda ligi 400 ametikohta.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50