• A
  • +

Karistusregistrile esitati aasta esimese kvartali jooksul 6500 päringut

PrintPDF Jaga

Eelmisel aastal käivitatud elektroonilises karistusregistris on selle aasta esimese kvartali jooksul esitaud 6500 päringut, millest 46 % ehk 2689 päringut tehti avaliku e-toimiku kaudu.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on eelmisel aastal loodud elektrooniline karistusregister käivitunud tulemuslikult, kuna ligikaudu pooled päringutest esitatakse juba elektroonilist keskkonda kasutades. „Julgustan inimesi seda elektroonilist lahendust kasutama, kuna aeg-ajalt võimaldab see lihtne lahendus vältida probleemide tekkimist. Oluliste otsuste juures on hea teada, kes on see teine pool, kellega sa asju ajad, näiteks korterit üürile andes või inimest tööle võttes, aga ka näiteks lapsele treenerit valides saab kerge vaevaga veenduda, kas inimene on usaldusväärne,“ lausus Pevkur

Kokku esitati esimese kvartali jooksul 6458 päringut, millest e-toimiku kaudu küsiti andmeid 2689 juhul, paberkandjal või e-postiga küsiti andmeid 3496 korral.

2012. aastal esitati karistusregistrile kokku ligi 22 000 päringut, millest poole moodustasid päringud e-toimiku kaudu ning teise poole paberil või e-kirjaga tulnud päringud.

E-toimiku kaudu esitatud päringutest 10779 esitati enda andmetega tutvumiseks ja vaid 1135 juhul esitati päringuid teise inimese andmete saamiseks.

Kirja või e-kirja teel tehtud päringutest küsiti registrist enda kohta andmeid 4238 juhul ning teiste kohta 5844 juhul.

Karistusregistri andmed on avalikud kuni karistuse arhiveerimiseni. Samas mitte kogu karistusregistris olev info ei ole piiramatult kättesaadav. Näiteks on juurdepääsupiiranguga andmed alaealiste kohta, arhiiviandmed ja andmed nende väärteokaristuste kohta, mida on inimesel üks, juhul kui see on väiksem kui 200 eurot.

Rohkem informatsiooni karistusregistrist päringute tegemise kohta leiab aadressilt www.karistusregister.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50