• A
  • +

Kiirlaenuandja peab veenduma kliendi maksejõulisuses

PrintPDF Jaga

Täna sai valitsuses heakskiidu eelnõu, millega saab kiirlaenude andmine selgemad raamid, et vähendada ülejõukäivate laenude võtmist, ning karmistuvad ka tarbimislaenude reklaamimise tingimused.

Eelnõu valitsusele esitanud justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on tarbimislaenu andmise tingimuste täpsustamise eesmärk kaitsta tarbijat kergekäeliselt liiga suurte kohustuste võtmise eest ning panna laenuandjad põhjalikumalt kontrollima laenaja tausta. „Eelnõuga saab üheselt paika laenuandja kohustus kontrollida, kas inimene, kellele laen antakse, selle ka kokkulepitud tingimustel tagasi suudab maksta. Selline täpsustus vähendab edaspidi olukorda, kus laenuandjal on ükskõik, kellele ta laenu annab. Loodame, et selle seaduse jõustumisel muutuvad kiirlaenupakkujad tarbijate suhtes vastutustundlikumaks,“ sõnas minister Pevkur.

Heakskiidu saanud eelnõu täpsustab tingimused, mida laenuandja peab jälgima, et välistada laenu andmine inimesele, kes seda hiljem tagasi maksta ei suuda. Näiteks peab laenuandja kontrollima laenuvõtja varalist seisu ning regulaarse sissetuleku olemasolu. Lisaks peab laenuandja kontrollima, ega laenajal pole varasemaid makseprobleeme ning analüüsima seda, kuidas mõjutaks laenaja majanduslikku seisu võetud kohustuse suurenemine näiteks intressi tõusu tagajärjel. Kindlasti tuleb laenu andes vaadata ka laenaja juba võetud kohustusi, näiteks kas inimesel on suure kuumaksega autoliising või on ta soetanud järelmaksuga asju ning nende maksed vajavad alles tasumist.

Eelnõuga määratakse selgemalt ära, et laenuvõtja kohta andmete kogumine ja laenuvõtja  krediidivõimelisuse hindamine on laenuandja kohustus. Eelnevalt tõlgendati kehtinud seadust üsna laialt, mis tähendas tihtipeale seda, et kohustus tõestada oma maksejõulisust lükati laenuvõtjale.

Teine suurem muudatus on ette valmistatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning puudutab reklaamiseaduse muutmist, mille tagajärjel tarbijakrediidi reklaam peaks muutuma vastutustundlikuks ja tasakaalustatuks ega tohi  kallutada tarbijaid läbimõtlematult laenu võtma.

Näiteks ei tohi eelnõu kohaselt tarbijakrediidi reklaamis laenuga saadud võimaluste kohta käiv teave domineerida laenamisega kaasnevate kohustuste kohta käiva informatsiooni üle.Samuti täpsustatakse reklaamis esitatavat kohustuslikku teavet ja selle  esitamise viisi. See välistab edaspidi kahetimõistetavate lubaduste andmise ja emotsionaalse fooni loomise laenureklaamides ning selle ajel tehtud otsuseid laenu võtmisel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50