• A
  • +

Kodanikujulguse aumärgi pälvisid sel aastal 11 julget

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna 11 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit.

2015. aastal tunnustati kodanikujulguse aumärgiga Taavi Allikut, Vladimir Krasnovi, Gert Miltopit, Nikolai Kondratovit, Aile Tammistut, Kevin Uket, Ragne Kuusemäed, Valerija Musakkot, Emma Sventerit, 10-aastast Jelizavetat ja 9-aastast Ruslani. Lisaks andis justiitsminister kahele inimesele tänukirjad vapratele tegudele kaasa aitamise eest.

„Julgus kuriteo nägemisel pead mitte kõrvale pöörata ja sekkuda ei ole igapäevane ning selliste inimeste tegusid tuleb tunnustada. Sellel aastal väärib erilist äramärkimist see, et aumärgi saajate hulgas on mitu väga noort inimest – kolm alla 18-aastast tüdrukut ja noorimad lausa 9-aastane poiss ja 10-aastane tüdruk. See näitab, et vapper olemiseks ei pea ilmtingimata olema suur ja tugev,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu aumärkide üleandmisel.

Riigi peaprokurör Lavly Perling tänas aumärgi saanuid õiguskaitseasutuste nimel ja julgustas tunnustuse saanuid oma lugusid edasi rääkima. „Meil kõigil on teilt midagi õppida. Teie vaprad teod julgustavad märkama ja hoolima,“ sõnas Perling.

Kaks aumärgi saajat aitasid rasketesse liiklusõnnetustesse sattunud inimesi. Üks märgi saajatest pidas kinni 13-aastaselt tüdrukult mobiili röövinud mehe. Kolm tüdrukut nägid pealt peksmist, helistasid politseisse ja aitasid politseil sündmuskohale jõuda. Tänu 10-aastasele tüdrukule ja 9-aastasele poisile pidas politsei kinni korterivarga. Üks noormees peatas peksmise ja noarünnaku ning aitas politseil ründajad kinni pidada ja sündmust filmides vajalikku tõendusmaterjali hankida. Üks naine ajas laiali 14-aastast poissi peksnud ja röövida üritanud noortekamba ning aitas kannatanut politsei saabumiseni. Üks aumärgi saanud meestest aitas kahel korral väikest poissi, kelle ema oli üksi jätnud ja hoidis mõlemal korral ära selle, et lapsega rasket õnnetust ei juhtunud.

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja 2004. aastast. Kodanikujulguse aumärkide saajate valiku nominentide seast tegi süüteoennetuse nõukogu.
                                                                                            
Lühidalt saab tunnustuse pälvinud tegude kohta lugeda kriminaalpoliitika veebist, kust on leitavad ka varasematel aastatel aumärgi saanute lood. Selle aasta aumärgi saajate lood on lisatud ka manusena.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50