• A
  • +

Kohtudokumentide elektrooniline esitamine kogub populaarsust

PrintPDF Jaga

Kohtule dokumentide esitamiseks kasutatava avaliku e-toimiku (AET) kaudu on kohtutele viimase 12 kuuga esitatud kokku 20 048 dokumenti ning ühes kuus elektrooniliselt esitatavate dokumentide arv üha kasvab.

„Eelmisel suvel jõustunud seadusemuudatus, mis muutis soodsamaks tsiviilasjades dokumentide elektroonilise esitamise, kasvatas oluliselt avaliku e-toimiku kasutamist. Viimase aastaga on  avaliku e-toimiku kaudu esitatud rohkem kui 20 000 dokumenti, mis moodustab ligikaudu 11% kõigist kohtutele esitatavatest dokumentidest. 2012. aasta seitsme kuuga esitati kohtule e-toimiku kaudu 8128 menetlusdokumenti ning 2013. aasta esimese viie kuuga aga juba 11 920 dokumenti, mis näitab, et e-lahendus, kui soodsam viis dokumentide esitamiseks, on hästi käivitunud ja kogub hoogu,“ lausus justiitsminister Pevkur.

Ministri sõnul värskendati eelmise aasta septembris ka avaliku e-toimiku kasutajakeskkonda, muutus nii väljanägemine kui ka kasutajamugavus. „Loodi võimalus dokumente kogumina üles laadida, näha kõiki enda kohtumenetlustega seotud dokumente ning samas vähenes ka andmete kontrollimisele kuluv aeg. Näiteks avaliku e-toimiku kaudu avalduse esitamisel saab elektrooniline süsteem andmeid automaatselt kontrollida, mida paberavalduste puhul peavad tegema kohtuametnikud. Samuti on avaliku e-toimiku vahedusel elektroonilisi menetlusdokumente lihtsam kohtumenetluse käigus ka teistele menetlusosalistele edastada või kättesaadavaks teha,“ ütles minister.

Enamus ehk 11 098 e-toimiku vahendusel esitatud dokumenti edastati tsiviilasjades vaidluste lahendamiseks, halduskohtumenetlustes esitati elektrooniliselt 822 dokumenti. Kuigi soodsamad riigilõivud kehtivad ainult tsiviilmenetluses dokumentide elektroonilisel esitamisel, hakatakse elektroonilise lahenduse mugavuse tõttu seda üha enam kasutama ka haldusasjades.

Avaliku e-toimiku kasutajakeskkond asub www.e-toimik.ee.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50