• A
  • +

Kohtuekspertiisid muutuvad tulevikus kiiremaks

PrintPDF Jaga

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) sõlmis lepingu uue infotehnoloogilise lahenduse väljaarendamiseks, mis kiirendab ekspertiiside teostamist.

EKEI direktori Üllar Lanno sõnul arendatakse Eesti kohtuekspertiisi valdkonna jaoks välja LIMS (Laboratory Information Management System) tarkvara, mis kiirendab oluliselt ekspertiisiaktide valmimist ning võimaldab ekspertiiside liikumist  paremini jälgida.

„Kui praegu peavad meie eksperdid andmeid mitmekordselt käsitsi sisestama ning läbi töötama hulgaliselt paberkandjaid, siis tulevikus asendub sama protsess info elektroonse liikumisega ühest tööetapist teise,“ ütles Lanno. „Ekspertarvamuse vormistamine kiireneb, sest kogu vajalik info paikneb ühes ja kergesti töödeldavas programmis.“

Lanno sõnul võimaldab LIMS süsteem EKEI-il efektiivsemalt suhelda ka politseiasutuste, prokuratuuri ja kohtutega, kes on peamised ekspertiiside tellijad. „Kui LIMS on välja arendatud suhtlema teiste infosüsteemidega, liigub näiteks politseist saadetud informatsioon otse EKEI infosüsteemi ning edaspidi ka tagasi e-toimiku kaudu kohtusaali.“

Menetleja saab teostada päringuid ekspertiisi käigu või EKEI valduses oleva info kohta. Samuti on võimalik muuta valminud ekspertiisitulemus kinnituse momendist alates tellijale operatiivselt kättesaadavaks.

„LIMS tarkvara on edumeelsemates kohtuekspertiisiasutustes kasutusel juba kümmekond aastat. Meie loodame, et saame LIMSi esimese katseversiooni endale testimiseks 2010. aasta teises pooles,“ lausus Lanno. „LIMS võimaldab meil pakkuda politseile ja prokuratuurile kiiremat teenust, mis tähendab, et selle abiga saame aidata kaasa Eesti turvalisuse tõstmisele laiemas tähenduses.“

Riikliku ekspertiisiasutusena peab EKEI suutma pakkuda kohtuekspertiisialast kompetentsi ligi 40 eri valdkonnas ning vastama kuni kümnele tuhandele ekspertiisitellimusele aastas.

„Ainuüksi meie DNA labor analüüsib rohkem kui 20 tuhat proovi aastas ning võrdleb tulemusi andmebaasiga, milles on üle neljakümne tuhande DNA profiili. Lisaks on meie hallata ka riiklik sõrmejäljeregister, kus on ca 140 000 isiku kümne sõrme ja labakäe kujutised, mida kasutatakse jooksvalt sõrmejäljeekspertiiside tegemisel,“ selgitas Lanno. „Ilma infotehnoloogilise lahenduseta oleks need tegevused mõeldamatud.“ 

LIMS tarkvara kasutuselevõttu rahastatakse Eesti ja ©veitsi koostööprogrammist. Justiitsministeeriumi poolt allkirjastatud lepingu kohaselt saab EKEI ©veitsilt ca 40 miljonit krooni kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse arendamiseks. Uut IT-lahendust hakkab välja arendama riigihanke võitnud Soome firma Whitelake Software Point.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50