• A
  • +

Kohtunikuabide palk tõuseb

PrintPDF Jaga

17.01.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille järgi tõuseb kohtunikuabi ametipalk ca 7 protsenti.

„Kohtunikuabi palk ei ole kolm aastat muutunud, samal ajal kui mitmetes muudes valdkondades on see vahepeal tõusnud. Selleks et tagada avaliku võimu nõuetekohane teostamine kohtulikes registrites, on väga oluline hoida nende palk konkurentsivõimelisena võrreldes teiste sarnast tööd tegevate elukutsetega. Näiteks on kohtujuristi palk praegu 1850 eurot,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Ajaga on suurenenud ka kohtunikuabide töökoormus. Seega on igati õiglane nende palka tõsta,“ lisas ta ja rõhutas, et muudatus aitab kaasa ka kohtunikuabide järelkasvu leidmisele väljaspool suuremaid keskusi.

Eelnõu näeb ette, et väljaspool Harju ja Tartu maakonda hakkab kohtunikuabi ametipalk olema 1471 euro ja koefitsiendi 1,36 korrutis ehk 2000 eurot. Hetkel kehtiv kohtunikuabi ametipalk on 1375 eurot. Väljaspool Harju ja Tartu maakonda töötamise puhul on palga suuruseks 1870 eurot.

Kohtunikuabid on sõltumatud kohtuametnikud, kes töötavad kinnistus-, registri- ja maksekäsuosakonnas. Nende tööülesanneteks on tagada õiguskindlad andmed ja menetlus riiklikes põhiregistrites nagu kinnistusraamat ja äriregister ning menetleda maksekäsu kiirmenetluse avaldusi. Kohtunikuabisid on 2018. aasta novembri seisuga ametis 51.

 

Viimati uuendatud: 18.01.2019 - 07:50