• A
  • +

Kohtutäituri seaduse kiireks vastuvõtmiseks tehti ühispöördumine

PrintPDF Jaga

Täna saatsid justiitsministeerium, vabakutsete juhtorganite esindajad ja teised Eesti tsiviiltäitemenetluse juhtivad eksperdid Riigikogu õiguskomisjonile ühispöördumise, millega soovitakse kohtutäituri seaduse lõpunimenetlemist.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul esitasid pöördumise justiitsministeerium, Eesti Pankrotihaldurite Koda, Eesti Advokatuuri juhatus, Kohtutäiturite Täiskogu juhatus, ekspertnõukogu maksejõuetusõiguse ja tsiviiltäitetoimkond ning professor Paul Varul.

Ühispöördumises palutakse Riigikogu õiguskomisjonil kohtutäituri seaduse eelnõu lõpuni menetlemist ja seadusena kiirendatud korras vastuvõtmist.

„Eelnõu kiire menetlemise huvides võtsid pöördumise teinud isikud tagasi Riigikogule varasemalt saadetud muudatusettepanekud, lahendasid eelnõuga seonduvad omavahelised vaidlusküsimused kompromissiga ning esitasid Riigikogule uued muudatusettepanekud,“ selgitas Aavik. 

Asekantsleri sõnul on kohtutäituri seaduse eelnõu olnud Riigikogu menetluses kevadest saadik, kuid eelnõuga ei ole esimesest lugemisest oluliselt kaugemale jõutud.

„Viimasel ajal on ajakirjanduses regulaarselt tõusetunud erinevad tsiviiltäite- ja maksejõuetusmenetlusega seonduvad probleemid. See näitab selgesti, et hetkel kehtiv korraldus ei vasta  tänapäeva ühiskonna ootustele ja vajadustele ning nõuab kiiret muutmist,“ ütles Aavik.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50