• A
  • +

Kohtute haldamise nõukoda toetab kohtumenetluskulude kiiremat määramist

PrintPDF Jaga

Täna kogunenud kohtute haldamise nõukoda kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud seaduseelnõu, mille eesmärgiks on muuta kiiremaks tsiviilvaidlustega seotud kohtukulude kindlaksmääramist ja väljamõistmist.


Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul määratakse praegu menetluskulud kindlaks eraldi menetluses alles siis, kui lõpplahend on jõustunud. See tähendab tihti aastatepikkuseks venivaid protsesse menetluskulude kindlaksmääramiseks. „Meie ettepanek on võimaldada kohtul edaspidi määrata kulud kindlaks selle sama kohtuasja arutamise lõpuks, milles kulud tekkisid. Ühtlasi kiireneb ka kohtumenetlus tervikuna, sest ühe asjaga seotud teemad – see tähendab asja sisuline vaidlus ja menetluskulud – lahendatakse korraga,“ ütles Pevkur.

„Kui aga kulusid on väga keeruline kindlaks määrata ja kohtuniku arvates hakkab see näiteks venitama põhiasjas otsuse tegemist, siis määrab kohus kulud kindlaks pärast lõpplahendi jõustumist,“ lisas minister.

Muudatus aitab hoida kokku aega, mis kulub praegu dokumentide kättetoimetamisele. Eelnõu kohaselt tuleb  kulude nimekiri esitada kohtule viimasel istungil enne kohtuvaidlusi, kirjaliku menetluse korral kohtu määratud tähtajaks. 

Minister tunnustas advokatuuri ja kohtunikkonna panust eelnõu sündi. „Advokaadid ja kohtunikud näevad kohtumenetluse kitsaskohti kõige paremini. Seetõttu tahan tänada advokatuuri juhatust ning kohtunikke, et nad menetluskulude määramise teema tõstatasid.“

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50