• A
  • +

Kohtute menetlusajad on vähenenud

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur külastas 21.–22. augustil Viljandi, Valga, Võru ja Põlva kohtumaju ning tõdes, et üldiselt on kohtumajade, kohtunike ja kohtumenetluste kestvusega olukord päris hea.

„Esimese astme kohtute menetlusajad on kenasti vähenenud, tsiviilasjades 10%, kriminaalasjade üldmenetluses 9% ja haldusasjades 20%,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur. „Küll usun, et seis läheb veelgi paremaks, kui hiljuti tööle asunud ja lähiajal tööle asuvad kohtunikud normaalse töörütmi saavutavad ning täiskoormusel alustavad Harju Maakohtus tööd kohtujuristid, “ lisas minister Pevkur.

Peamiste töökoormust lisavate kriminaalasjadena toodi Lõuna-Eesti kohtumajades esile menetlusi, mis käsitlevad mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis ja vargusi.

2013. esimese poolaasta kohtute menetlusaegade statistika näitab, et Tartu Halduskohtus on haldusasjade menetlusaeg vähenenud üle 4%. Kriminaalasjade üldmenetlustes on 2013. esimesel poolaastal Tartu Maakohtus menetlusajad vähenenud 18%. Tsiviilasjades on menetlusajad võrreldes eelmise aasta sama ajaga Tartu Maakohtus vähenenud üle 3%.

Teiste maakohtutega võrreldes on suurim menetlusaja lühenemine toimunud Harju Maakohtus, kus on menetlusajad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud kriminaalasjades üldmenetluses 26% ja tsiviilasjades 15%.

 

Lugupidamisega

Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50