• A
  • +

Kohtute seaduse muudatus laiendab kohtunikuks saamise võimalusi

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele kohtute seaduse muudatused, millega täiendatakse kohtuniku ja kohtunikuabi ametisse kandideerimise võimalusi. Eelnõu eesmärgiks on suurendada kohtunike kandidaatide ringi ja seeläbi leida parimaid uusi kohtunikke.

Justiitsminister Hanno Pevkuri hinnangul on hetkel kohtunikuks või kohtuniku abiks kandideerimise võimalused liiga kitsad ning takistavad oluliselt uute kohtunike leidmist. „Reeglina peab täna kogenud jurist lõpetama töösuhte oma senise tööandjaga, et asuda kohtunikukandidaadi ametisse ning saab kandideerida kohtunikuks alles peale kaheaastase kandidaaditeenistuse läbimist. Seetõttu pakume välja, et kohtunikuks ja kohtunikuabiks saada soovijad, kellel on varasem piisav õigusalane töökogemus, saavad täita edaspidi ettevalmistuskava oma põhitöö kõrvalt. Selline võimalus motiveerib juba kogemusega juriste alustama pürgimist kohtunikuametisse, sest ettevalmistuskava täitmise ajal on tal võimalus säilitada põhitöö, mis omakorda annab neile suurema kindlustunde tuleviku suhtes,“ lausus minister.

Ministri sõnul oli 2013. aasta aprillis Eestis täitmata kohtunikukohti 15 ja järgmise aasta jooksul on võimalus pensionile minna ligi 50 kohtunikul. "Kuigi käimasolevad konkursid on kulgemas päris edukalt, tuleb mõista, et järelkasvu kindlustamiseks on vaja tänase süsteemi kõrvale kogemustega juristidele atraktiivsemat uut lähenemist,“ põhjendas justiitsminister planeeritavaid lahendusi.

Arvestades kiireid muutusi tehnoloogia arengus, on eelnõuga tähelepanu alla võetud ka kohtulike registrite kaasajastamine. Erinevalt praegustest kohtulikest registritest, mida peetakse maakohtute juures, on eelnõuga ettepanek viia osakondade juhtimine ühe kohturegistrikeskuse alla, mille ülesandeks saab olema kohtulike registrite pidamine ning seal hakkavad tulevikus töötama vaid kohtunikuabid ning neid abistav personal.

Eelnõuga on võimalik tutvuda: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8d303f04-59c0-4abb-a208-68720e4a58fd

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50