• A
  • +

Kohus jättis endise notari ametist tagandamise jõusse

PrintPDF Jaga

29.05.2017. Möödunud nädalal jättis riigikohus menetlusse võtmata endise Tallinna notari Kristel Akermani kassatsioonkaebuse, mistõttu jõustus Akermani ametist tagandamine distsiplinaarsüütegude toimepanemise eest.

Akerman tagandati ametist justiitsministri käskkirjaga 2013. aasta veebruaris. Korralise järelevalve käigus tuvastati tema büroos mitu olulist puudust ja eksimust, misjärel algatatud distsiplinaarmenetluse käigus selgus, et notar oli oma ametitegevuses eksinud korduvalt tasu võtmisel ja ametitegevuse registreerimisel.

Akerman kaebas ametist tagandamise kohtusse. Kõik kohtuastmed leidsid, et notari süü on tõendatud ja tema ametist tagandamine on proportsionaalne karistus.

Kuna riik on notaritele delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande, suhtub justiitsministeerium väga tõsiselt järelevalvesse notarite üle. „Notar peab olema aus ja kõlbeline. Kui selgub, et notar ei ole oma ametitegevuses käitunud korrektselt, kaalub justiitsministeerium igakordselt distsiplinaarmenetluse algatamise vajalikkust“, lisas vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa.

Siiski tuleb notarite rikkumisi harva ette. Viimase viie aasta jooksul on justiitsministeerium algatanud kolm distsiplinaarmenetlust.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50