• A
  • +

Komisjon kogub ettevõtjate ettepanekuid äriühinguõiguse reformiks

PrintPDF Jaga

27.05.2017. Justiitsministeerium kutsub ettevõtjaid üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse liikmesriikidest infot vajaduse kohta lihtsustada nii äriühingute piiriülest ühinemist ja jagunemist kui digitehnoloogia kasutamist.

Euroopa Liidu tasemel puudub praegu ühtne regulatsioon ühingute registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks ja piiriüleseks jagunemiseks, kuid sellised toimingud on osaliselt võimalikud mitmes EL-i riigis, näiteks Soomes, Taanis, Portugalis, Itaalias ja Saksamaal. Seevastu Eestis ja paljudes muudes riikides on ühingute piiriülese liikumise võimalused napid.

Euroopa Komisjon esitab varsti ühinguõiguse reformi eelnõude paketi, kuid enne seda kutsub liikmesriikide ettevõtjaid andma avaliku konsultatsiooni kaudu teada praktikast, kogemusest ja ettepanekutest. Justiitsministeerium kutsub Eesti ettevõtjaid ja muid huvirühmi üles osalema konsultatsioonis, mis on kättesaadav komisjoni kodulehel

Konsultatsioon on mõeldud võimalikult laiale ringile, hõlmates nii eraõiguslikke kui ka avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, asutusi ja huvirühmi ning sellele on võimalik vastata otse Euroopa Komisjoni veebilehel. Vastuseid oodatakse kuni 6. augustini 2017.

Justiitsministeerium oleks tänulik, kui konsultatsioonil osalejad saadaks oma seisukohad ka ministeeriumile,  et oleks võimalik kujundada Eesti seisukoht, pidades silmas laiema ringi isikute huve ja arvamusi. Ootame tagasisidet hiljemalt 16. juuniks 2017. Ministeerium ei edasta laekunud arvamusi eraldi Euroopa Komisjonile.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50