• A
  • +

Korrakaitseseadust tutvustavatel teabepäevadel osales ligikaudu 700 ametnikku

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös korraldatud korrakaitseseadust ning majandustegevuse seadustiku üldosa seadust tutvustavatel teabepäevadel osales ligikaudu 700 ametnikku.

Ajavahemikus aprilli lõpust kuni mai lõpuni toimusid Tallinnas ja Tartus neli teabepäeva, kus anti riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele ülevaade korrakaitseseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisega kaasnevatest kõige olulisematest muudatustest.

Samuti räägiti teabepäevadel seaduse üldistest põhimõtetest ja mõistetest ning korrakaitseorganite ja majandushaldusorganite muutunud volitustest nende seaduste rakendamisel.

Teabepäevade üheks eesmärgiks oli toetada korrakaitseorganeid, et nad saaksid selgitada välja ametnike koolitusvajaduse ja planeerida aegsasti täiendkoolituse läbiviimist.

Teabepäevad korraldas justiitsministeerium koostöös Sisekaitseakadeemia Avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskusega. Kaasatud oli ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Korrakaitseseadus ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadus jõustuvad 1. juulil 2014.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50