• A
  • +

Korruptsioonivastane tegevus keskendub avaliku sektori läbipaistvusele ning inimeste teadlikkuse suurendamisele

PrintPDF Jaga

18.06.2018. Korruptsioonivastase strateegia 2017. aasta aruanne ning uue perioodi rakendusplaan sai valitsuse heakskiidu. Järgmise kahe aasta jooksul pööratakse tähelepanu inimeste korruptsiooniteadlikkuse tõstmisele ja korruptsioonivastaste hoiakute kujundamisele, avaliku sektori tegevuste ja otsuste läbipaistvuse suurendamisele ning valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimisele.

„Õigusriigis on oluline, et avaliku võimuga suhtlemine ja kõiki inimesi puudutavate otsuste tegemine oleks kohane ning ausatele mängureeglitele vastav,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. Seetõttu näeb järgmiseks kaheks aastaks loodud rakendusplaan ette luua avaliku sektori töötajatele hea tava reeglid, mis annaksid juhised huvigruppidega suhtlemisel. Sellele lisaks viib justiitsministeerium läbi avaliku sektori töötajatele koolitusi eetilise käitumise ja korruptsioonivastaste hoiakute kujundamiseks.

Reinsalu sõnul on oluline, et ka asutused ise panustaksid sellesse, et nende töötajad oskaksid huvide konflikte vältida ja korruptsiooni tõrjuda. „Korruptsioon on jätkuvalt tõsine probleem eelkõige omavalitsustes, mistõttu tuleb sealsete korruptsioonivastaste hoiakute kujundamisele jõulisemalt kaasa aidata,“ selgitas Reinsalu. Justiitsministeerium plaanib selle eesmärgi saavutamiseks luua kohalikele omavalitsustele n-ö tööriistakasti, mis sisaldab juhendmaterjali korruptsiooni vältiva asjaajamise kohta, abivahendit korruptsiooniriskide tuvastamiseks ning testi korruptsiooniteadlikkuse kontrollimiseks. Lisaks on plaanis muuta omavalitsustes kohustuslikuks siseauditi läbiviimine.

Tegevusplaanis on oma koht ka korruptsiooni ulatust ja väärtushoiakuid kaardistavate uuringute läbiviimisel, mille abil mõõta korruptsiooni levikut ning sellega ühiskonnale tekkivat kahju. „Kui senini on kaardistatud valdkondlikud korruptsiooniriskid keskkonnas, hariduses ja tervishoius, siis tahame sarnaseid uuringuid teha ka teistes valdkondades,“ lisas Reinsalu.

Korruptsioonivastase strateegia uue perioodi rakendusplaan on leitav SIIT

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50