• A
  • +

Kriminaal- ja väärteomenetlejatele tutvustatakse uuendusi E-toimikus

PrintPDF Jaga

Täna toimub Rahvusraamatukogus E-toimiku konverents, kus kohtunikele, prokuröridele, politseinikele ja teistele ametkondlikele kasutajatele tutvustatakse 15. juunist rakenduvaid uuendusi: E-toimik tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluses, väärteomenetlejate portaal, E-toimiku kaudu dokumentide kättetoimetamine.

Justiitsministeeriumi infosüsteemide ja tööprotsesside talituse juhataja Hettel Variku sõnul tehakse päeva esimeses osas üldine sissejuhatus teemadesse ning hiljem toimuvad konkreetsete süsteemide tutvustused töötubades.

„Prokuratuuri ning politsei- ja piirivalveameti töötajatele on mõeldud töötuba, kus käsitleme kohtueelset menetlust politsei ja prokuratuuri koostöös ning väärteomenetlejate portaali,“ sõnas Varik. „See töötuba on suunatud kindlasti ka linna- ja maavalitsuste ning ametite ja inspektsioonide esindajatele, sest ka neil on õigus läbi viia väärteomenetlust.“

Väärteomenetlust saab alates käesoleva aasta 15. juunist läbi viia väärteomenetlejate portaali kaudu. Alates 1. juulist 2011 muutub selle portaali kaudu väärteomenetluse sisestamine politseivälistele väärteomenetlejatele kohustuslikuks.

„Teine töötuba on mõeldud eelkõige advokaadibüroode töötajatele, sest seal tutvustatakse avaliku E-toimiku kasutusvõimalusi ja maksekäsu kiirmenetlust. Kolmas töötuba on suunatud kohtutöötajatele ning seal käsitletakse kohtute infosüsteemi täienduste projekti,“ lisas Varik.

Konverentsil antakse ülevaate ka E-toimiku jätkuprojektidest, mis on praegu töös – õiguskaitse valdkonna statistika projekt (finantseeritud EL struktuuritoetusest 8 miljoni krooniga), maksete ja finantsarvestuse funktsioonid E-toimikus (finantseeritud EL struktuuritoetusest 6,5 miljoni krooniga) ning uuendatud karistusregister ja selle liidestamine teiste Euroopa Liidu liikmesriikide karistusregistritega (12,26 miljonit krooni tuleb Euroopa Komisjonilt 5,2 miljonit riigieelarvest).

E-toimiku arendamist on lisaks juba rahastatud Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi poolt projekti „E-Toimiku arendamine“ raames 23 211 722 kooniga ja „Avalik E-Toimik“ raames 8 111 000 krooniga.

E-toimiku süsteemi eesmärgiks on infovahetuse tagamine õiguskaitse valdkonna õigussüsteemide vahel ning menetlusinfo vahetamise standardiseerimine registrite vahel. Samuti ühtlustab see statistika saamist eri menetluste kohta ning statistikainfo vahendamist avalikkusele. Oluline on ka see, et e-toimiku süsteem tagab menetlusega seotud isikutele võrdse ligipääsu infole.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50