Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Kriminaalõiguse stipendiumiprogramm ootab kandideerijaid

Justiitsministeerium kuulutas juuratudengitele välja 3000 euro suuruse stipendiumiprogrammi, mille eesmärk on toetada kriminaalvaldkonna juristide järelkasvu. Programmis osalejad läbivad tasustatud praktika prokuratuuris, kohtus ja advokaadibüroos.

Kriminaalpoliitika asekantsleri Markus Kärneri sõnul on programmis osalemine hea võimalus saada põhjalik sissevaade kriminaalvaldkonna ekspertide töösse. „Oleme koos partneritega disaininud programmi selliselt, et praktikandid saavad ise näha kriminaalmenetlust nii prokuratuuri, advokatuuri kui ka kohtu vaates. Lisaks saab tutvuda teistegi süüteomenetlusega seotud asutuste tööga. See on hea võimalus arenemiseks, ent kahtlemata ka väärtuslike kontaktide loomiseks,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Markus Kärner. Ta lisas, et programmi läbimine annab head eeldused lähitulevikus prokuratuuris, advokatuuris või kohtus tööle asumiseks.

Praktika koosneb kolmest minimaalselt kuu aega kestvast osast prokuratuuris, advokaadibüroos ja kohtus. Praktikandile makstakse 3000 eurot stipendiumi – esimese praktika läbimise järel 600 eurot, teise praktika järel 1000 eurot ning kolmanda osa läbimise järel tasutakse 1400 eurot. Praktikaid saab alustada selle aasta juunist ja need tuleb läbida hiljemalt 2024. aasta augusti lõpuks.

Lisaks praktikatele viib programm osalejad õppevisiitidele Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti, uurimisasutustesse, vanglasse ja ministeeriumi kriminaalpoliitika osakonda. Tuttavaks saab ka kriminaalhoolduse roll õigusrikkujate ühiskonda sulandamisel.

Kandideerima on oodatud õigusteaduse teise ja kolmanda aasta tudengid, magistrandid või nimetatud kraadi omandanud. Praktikale võetakse kuni seitse inimest.

Peamiselt toimub praktika Tallinnas, aga kokkuleppel on seda võimalik osaliselt teha ka mujal Eestis.

Praktikaprogrammi kandideerimiseks tuleb esitada enda CV, väljavõte akadeemilisest õiendist, esialgne praktikakava, motivatsioonikiri ja arutlus ühel välja pakutud teemadest tunnussõnaga „kriminaalpoliitika stipendiumiprogramm“ hiljemalt 15. maiks 2023 aadressile [email protected]. Rohkem teavet ja programmi kandideerimise tingimused leiab justiitsministeeriumi kodulehelt.