• A
  • +

Kuidas mõjutada pahatahtlikke ettevõtjaid vastutust võtma?

PrintPDF Jaga

21.06.2017. Täna kell 14 arutavad justiitsminister Urmas Reinsalu, kaubandus-tööstuskoda, tööandjate keskliit, võlausaldajate liit, rahandusministeerium ning maksu- ja tolliamet justiitsministeeriumis abinõusid, kuidas parandada Eesti ärikultuuri ja ettevõtluskeskkonda. 

Eelkõige on arutelu teemaks pahatahtlikud ettevõtjad, kes ei soovi enda võetud kohustuste eest vastutada ja proovivad vastutuse vältimiseks kasutada erinevaid võtteid ning skeeme. Kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit on ühiselt teinud hulga ettepanekuid, et olukorda parandada.

Nende ettepanekud on suunatud väga erinevate kitsaskohtade lahendamisele alates majandusaasta aruannete esitamise üle tõhusama järelevalve tegemisest, maksejõuetuse ombudsmanist, ärikeelu määramise lihtsustamisest kuni juriidilise isiku likvideerimismenetluse lihtsustamiseni.

Võlausaldajate liidu ettepanekud on sisult ja eesmärgilt sarnased kaubandus-tööstuskoja ning tööandjate keskliidu ettepanekutega. Muu hulgas soovitab võlausaldajate liit piirata ettevõtlusega alustamist neil inimestel, kelle juhitav ühing ei ole õigel ajal esitanud majandusaasta aruannet; luua professionaalne ettevõtjate nõustamise süsteem; piirata osaluste võõrandamist äriühingutel, mille aruandluskohustus on täitmata või millel on palju võlgu; sundkustutada äriregistrist kõik ühingud, mis ei ole alustanud tegevust kahe aasta jooksul pärast registrisse kandmist.

Kuna osad ettepanekud on seotud ka rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliameti tööga, on tänasele arutelule kaasatud ka nende eksperdid. Tänase arutelu tulemusena võiks osapooltel tekkida ühine arusaam, milliste võimalike meetmetega saaks kohe edasi liikuda ja millised ideed vajavad põhjalikumat ja pikemat analüüsimist ning edasi arendamist.

Pärast kohtumist on ajakirjanikel võimalik saada infot edasiste plaanide kohta.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50