• A
  • +

Kuritegevus langes esimese kahe kuuga 5%

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel pandi aasta esimese kahe kuuga toime 5845 kuritegu, mis on võrreldes eelmise aasta algusega 338 kuritegu ehk 5% vähem.

Röövimiste arv vähenes 29% ja varguste arv 5%. Sarnaselt eelmise aastaga vähenesid vargused eluruumidest ja sõidukitest, kuid kasvasid vargused kaubandusettevõtetest.

Esimest korda pika aja jooksul oli languses kelmuste arv, mida registreeriti 13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Vähem registreeriti ka liikluskuritegusid – 17%, seda peamiselt joobes juhtide arvelt.

Isikuvastaste kuritegude üldarv vähenes 3%, samas kehalisi väärkohtlemisi pandi toime 3% võrra rohkem. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu – registreeriti üks juhtum vähem kui 2013. aastal. Kokku 10 kuriteost olid 5 tapmist ning 5 mõrva.

Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimise kuritegude ning võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamise kuritegude registreerimine kasvas märgatavalt, kuid valdav osa neist kuritegudest pandi toime varem. Mitmel juhul oli tegu üksikute isikute poolt toime pandud rea sarnaste kuritegudega, kusjuures samad isikud esmalt võltsisid dokumendi ning seejärel kasutasid seda.

Registreeritud kuritegevuse ülevaatega saab tutvuda aadressil http://www.just.ee/baromeeter.

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50