• A
  • +

Kuritegevust peab Eesti peamiseks mureks vaid 7% inimestest

PrintPDF Jaga

Viimase eurobaromeetri andmetel on Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast langenud taas kümnendi madalaimale tasemele.


Küsitluse andmetel peab 7% Eesti inimestest kuritegevust oma peamiseks mureks, Euroopa Liidu keskmine on 12%. Samuti on kuritegevus langenud madalale positsioonile murede pingereas.

Kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks peavad inimesed järgmisi probleeme: hinnatõus (51%), töötus (31%), majandus (34%), tervishoid ja sotsiaalkindlustus (25%), pensionid (12%), maksud (10%) ja haridus 10%. Kuritegevusest vähemoluliseks peeti näiteks energeetika- ja keskkonnaküsimusi ning immigratsiooni.

„Juba mitmed aastad on inimeste mure kuritegevuse pärast püsinud madalal tasemel. Kuigi võib eeldada, et inimeste jaoks on muud sotsiaalsed probleemid aktuaalsemad, kinnitab nii raskete kuritegude arvu kui ka näiteks varguste vähenemine viimastel aastatel, et inimestel on reaalseid kokkupuuteid kuritegevusega tõepoolest vähem,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur eurobaromeetri tulemusi kommenteerides.

Aastatel 2004-2008 oli kuritegevus pidevalt peamiste mure-teemade hulgas.  Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel, kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on mure kuritegevuse pärast olnud stabiilselt madal. Kuritegevust on viimase kahe aasta jooksul pidanud põhiprobleemiks 7-9% Eesti elanikest.

Eurobaromeetri küsitluse raames uuritakse igal kevadel ja sügisel Euroopa Liidu liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem.  Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem, elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin: http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=54903/Kuritegevus+probleemina+Eurobaromeetri+jargi+2013K.pdf

Eurobaromeetri kodulehega saab tutvuda siin: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50