Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Laanet: agressioonikuritegude kohtu loomisega ei tohi enam venitada

Täna allkirjastasid Euroopa justiitsministrid Euroopa Nõukogu kõrgetasemelisel konverentsil Riias deklaratsiooni, et võtta Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond Ukrainas toime pandud kuritegude eest vastutusele. Sellega toetavad nad rahvusvahelise agressioonikuritegude kohtu loomist ja sõjakahjude kompensatsioonimehhanismi ning kahjude registri käivitamist.
Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul ei saa me lasta Venemaa juhtkonnal agressioonikuritegusid toime panna ega peita end isikliku puutumatuse varju. „Toetame Ukrainat eritribunali ehk spetsiaalse rahvusvahelise agressioonikuritegude kohtu loomisega ja ootame sarnast toetust ka kõikidelt teistelt. Olen sügavalt veendunud, et nii õiguslikus, moraalses kui ka poliitilises mõttes on ÜRO Peaassamblee kaudu eritribunali loomine õige lahendus. See aitab hoida maailmakorda, milles soovime elada,“ rõhutas justiitsminister Kalle Laanet. Eesti justiitsministri hinnangul näitas sõjakahjude registri asutamine Reykjaviki tippkohtumisel Euroopa Nõukogu pühendumust oma aluspõhimõtetele, mille eesmärk on saavutada ja hoida Euroopas rahu õigluse ja rahvusvahelise koostöö toel. „Kõikidel ÜRO liikmesriikidel, kes pole veel kahjude registriga liitunud, on oluline seda nüüd teha. See on vajalik samm, mis aitab saavutada ja hoida tõeliselt demokraatlikku, reeglitel põhinevat ja õigusriikidele omast rahvusvahelist korda,“ ütles Kalle Laanet.