Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Laanet: õigusemõistmise maine mõjutab ühiskonna jätkusuutlikkust

Justiitsminister Kalle Laanet rõhutas täna advokatuuri üldkogul, et õigusriigi ja põhiseaduse väärtuste tagamiseks on oluline kõikide osapoolte konstruktiivne koostöö.

Ministri sõnul on advokaatidel õigusmõistmise valdkonna maine kujundamisel väga oluline roll.

„Õiguse mõistmises tuleb hoolikalt silmas pidada selle jätkusuutlikkust. See tähendab, et ühe advokaadi vigur ehk üksiku otsuse saavutamise nimel kasutatav võte võib olla tema konkreetse ülesande täitmisel küll hiilgav, kuid ometigi riivata teiste inimeste õiglustunnet. See aga võib mõjutada kogu õigusmõistmise mainet,“ ütles Laanet.

Minister selgitas, et iga üksik otsus võib mõjutada tulevaste kaasuste lahendajate võimalusi ja õigusemõistmise valdkonna mainet tervikuna. „Tuleb silmas pidada, et valdkonna maine on väga tähtis osa ühiskonna tasakaalust, jätkusuutlikkusest ja edenemisest,“ tähendas Laanet.

Justiitsminister usub, et meie võrdlemisi noore demokraatia juures on võimalik usaldusele rajatud koostöö kõigi juriidika tahkude esindajate vahel selliselt, et valdkond tervikuna saab tugevamaks. 

Advokatuuri üldkogu toimus 5. mail Tallinnas Filmimuuseumis.