Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Laanet: Turvalisust saab teistele pakkuda see, kes tunneb end ise turvaliselt

Justiitsminister Kalle Laanet tänas Tallinnas toimunud arutelul „Aita aidata aitajaid“ traumeeritud lastega töötavaid spetsialiste ning rõhutas aitajate toetamise olulisust. Ministri sõnul vajavad abistajad samamoodi tuge ning teinekord võid ootuspärane abivajaja olla ise hoopiski aitajaks.
  Minister tõi välja levinud arusaama, et turvalisust saab teistele pakkuda see, kes tunneb end ise turvaliselt. „Parafraseerides - aidata saab see, kes on tugev ja ise abi ei vaja. Kuid praktilises elus ei ole see tingimata alati nii. Mõnikord on ootuspärane abivajaja ise hoopiski aitajaks,“ märkis Kalle Laanet, kes rõhutas lisaks, kui oluline on osata pakutud tuge ja abi vastu võtta.   Ta tõi oma kõnes näitena abi vastuvõtmise oskusest loo raske puudega Rootsi tüdrukust Lena Maria Klingvallist, kes on saavutanud tänu positiivsele suhtumisele ja vanemate toele elus väga palju ning aitab enda eeskujuga teisi inimesi.   „Kauaaegse korrakaitsjana olen lahendanud konkreetseid probleeme, tegeldes enamasti juba toime pandud pahateo tagajärgedega. Ministriametis olen kõige tähtsamaks tööks pidanud ennetamist kõigis selle võimalikes vormides - selliste olukordade ennetamist, milles keegi abi vajab,“ rääkis justiitsminister. „Kui aga abivajadus tekib, siis peavad aitamise valikud olema sihtotstarbelised, eesmärgipärased ja võimaluste suhtes maksimaalsed.“   Arutelu oli suunatud probleemsete ja traumeeritud noortega töötavatele spetsialistidele nagu noorsootöötajad, lastekaitsjad, sotsiaaltöötajad ja -pedagoogid, ohvriabitöötajad, vaimse tervise spetsialistid, politseinikud, kohtunikud, vanglaametnikud jt.   Tänane oli avaürituseks treeningute sarjale, mida korraldab Estonian Gestalt & Training Center (EGTC). Eesmärk on varajase sekkumise ja personaalse toetuse programmi loomine, mis aitab traumeeritud ja hädas lastega töötavatel spetsialistidel vältida läbipõlemist, kaastundeväsimust ja sekundaarse traumatisatsiooni ohtu.