• A
  • +

Laenuandjad peavad edaspidi põhjalikumalt veenduma laenaja võimes laen ka tagasi maksta

PrintPDF Jaga

Täna võttis Riigikogu vastu seaduse, mis kohustab laenuandjat senisest põhjalikumalt laenaja tausta kontrollima ning täpsemad raamid saab ka tarbijakrediidi reklaamimine.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul sai seadusemuudatusega korrigeeritud laenuandja ja –võtja kohustusi ning nüüdsest on laenuandjal suurem kohustus veenduda, et laenu võttev inimene on võimeline laenu ka tagasi maksma. „Juulist alates on laenuandjal kohustus koguda kokku kõikvõimalik info laenuvõtja kohta, et veenduda, kas ta suudab võetavat laenu koos intressidega probleemideta tagasi maksta või mitte. Selleks, et laenuandjad seda kohustust tõsiselt võtaks lisati seadusesse ka punkt, mille järgi peab vaidluste korral vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimist tõendama laenuandja, mitte laenu võtja,“ lausus justiitsminister.

Varasemalt on laenuandja vastutustundliku laenamise põhimõtteid tõlgendades inimeste maksevõimelisust liiga pinnapealselt uurinud, väites, et laenaja peab ise esitama õigeid andmeid enda rahalise seisu kohta ning kiirlaenuandja ei pea neid andmeid üle kontrollima.

Teine suurem muudatus valmistati ette majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning puudutab reklaamiseaduse muutmist, mille tagajärjel tarbijakrediidi reklaam muutub vastutustundlikuks ja tasakaalustatuks ega tohi kallutada tarbijaid läbimõtlematult laenu võtma.

Juulist alates ei tohi tarbijakrediidi reklaamis laenuga saadud võimaluste kohta käiv teave domineerida laenamisega kaasnevate kohustuste kohta käiva informatsiooni üle. Näiteks ei tohi reklaamiga jätta muljet, et laenuvõtmine on lihtne ja riskivaba viis inimese rahaprobleemide lahendamiseks. Kiirlaenud on küll üks osa ettevõtlus- ja majandusruumist, kuid kerge kättesaadavuse tõttu on need inimestele tekitanud ka hulga probleeme. Inimesed teevad otsuse kiirlaenu võtta tihti ilma hindamata, kaua kulub laenu tagasimaksmiseks aega ja kui suureks kujuneb tegelikult tagasimakse.

Samuti täpsustab seadusemuudatus reklaamis esitatavat kohustuslikku teavet ja selle esitamise viisi, välistades edaspidi kahetimõistetavate lubaduste andmise ja emotsionaalse fooni loomise laenureklaamides ning selle ajel tehtud otsuseid laenu võtmisel.

Seadus jõustub 1. juulil 2013.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50