• A
  • +

Laiendatult konfiskeeritud vara väärtus on suurenenud

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumis valminud analüüsist selgus, et 2013. aastal võeti laiendatud konfiskeerimistega ära ligi kolmandiku võrra rohkem kriminaaltulu kui aasta varem.

Laiendatud konfiskeerimisega võeti eelmisel aastal ära 882 080 euro väärtuses vara. Võrreldes 2012. aastaga, mil sellist vara konfiskeeriti 690 553 euro väärtuses, kasvas ära võetud vara väärtus 28%.

Laiendatud konfiskeerimine võimaldab ära võtta kogu kurjategija vara, kui tema elustiil ja kuritegu annavad põhjust eeldada, et vara on kuritegelikku päritolu. Seda on võimalik kohaldada vaid teatud liiki kuritegude puhul, nendeks on valdavalt organiseeritud kuritegevusega seotud kuriteod, näiteks rahapesu, narko- või inimkaubandus.

Kokku konfiskeeriti 2013. aastal kriminaaltulu 1,38 miljoni euro väärtuses. Konfiskeeritud vara sisaldas sularaha, kinnistuid, autosid, ehteid jm rahalist väärtust omavaid esemeid.

Vara konfiskeeriti 173-s kriminaalasjas. Kõige enam vara võeti ära Põhja ringkonnaprokuratuuri menetlustes, järgnesid Lõuna ringkonnaprokuratuur ja riigiprokuratuur.

Üle poole (57%) kriminaaltulust konfiskeeriti narkootikumidega seotud menetlustes. Konfiskeerimist kohaldati enam kui kolmandikus narkokuritegudega seotud süüdimõistvates kohtuotsustes. Korruptsiooni- ja rahapesukuritegudega seotud jõustunud otsustes kohaldati konfiskeerimist umbes pooltel juhtudel.

Analüüsiga on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50