• A
  • +

Lang: riigihankeid võiks korraldada üks asutus

PrintPDF Jaga

Täna rahandusministeeriumile saadetud riigihangete seaduse kooskõlastuskirjas tegi justiitsminister Rein Lang ettepaneku ühtse riigihankeid korraldava asutuse loomiseks.


Langi ettepaneku kohaselt peaks riigihangete ühtne korraldamine toimuma rahandusministeeriumi või mõne muu valitsusasutuse kaudu.

„Selline asutus peaks korraldama ühtseid hankeid kõigile riigiasutustele kohustuslikus korras ja kohalikele omavalitsustele vabatahtlikus korras,“ selgitas Lang.

Ettepaneku järgi koostaks riigihanke korraldamise vajaduse korral seda sooviv asutus hanke üldised tingimused, nagu näiteks hind ja muud spetsiifilised nõudmised. Loodud ühtne asutus koostab seejärel nende põhjal ja koostöös tellijaga vajalikud hankedokumendid ning teostab hanke.

„Oluline on siia juurde märkida, et läbirääkimistele võib ja osal juhtudel lausa tuleb kaasata hanke tellinud asutuse esindaja,“ täpsustas justiitsminister.

Eduka hanke korral sõlmivad seejärel hanke korraldaja ning võitnud pakkuja lepingu, kus fikseeritakse lepingu olulised tingimused ja järelevalve.

Lang rõhutas, et selline süsteem muudaks riigihangete läbiviimise korraldamise oluliselt tõhusamaks ja ökonoomsemaks ning vähendaks riigi halduskoormust.

„Selline tsentraliseeritus korrastaks praegust süsteemi ning aitaks riigil ka kulusid kokku hoida. Samuti aitaks see võidelda õigusrikkumiste vastu selles valdkonnas,“ ütles Lang. „Eeskujuks võivad meile olla näiteks nii Prantsusmaa kui Austria.“

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50