• A
  • +

Lapse seksuaalne ärakasutamine saab edaspidi karmimalt karistatud

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis karmistab laste seksuaalse väärkohtlemise karistamist, aitab tulemuslikumalt tõkestada laste vastu suunatud seksuaalkuritegude toimepanemist ning kriminaliseeritakse juurdepääs lapspornole.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on kooskõlastamisele saadetud eelnõu järgmine samm võitluses laste seksuaalse ärakasutamisega. „Sõnum on lihtne – laste ärakasutamine seksuaalsel viisil on koheselt karmilt karistatav! Teeme ettepaneku karmistada eelnõuga laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest mõistetavad karistusmäärasid. Näiteks karistatakse eelnõu kohaselt vanema, kasuvanema või vanavanema poolt lapse või lapselapse seksuaalset ärakasutamist senise maksimaalse viieaastase vangistuse asemel kuni kaheksa-aastase vangistusega. Täiesti uue kuriteokoosseisuna soovime lisada karistusseadustikku aga lapspornole teadvalt juurdepääsu taotlemise, millega muuhulgas kriminaliseeritakse näiteks ka lastepornot sisaldavatele lehekülgedele sisenemine ja seal piltide ning filmide vaatamine, tõmbamata materjale enda arvutisse. Inimest saab nimetatud teo eest karistada siis, kui ta teab, et sellel netilehel saab näha lapsporno materjale ning ta sellegipoolest siseneb sellisele lehele,“ lausus justiitsminister.

„Samuti täpsustatakse eelnõuga perekondliku sõltuvuse kui raskendava asjaolu mõistet, sätestades sõnaselgelt, et perekondlik sõltuvus võib tähendada ka lihtsalt koos elamist ilma majanduslikku toetust või ülalpidamist pakkumata. Näiteks olukorras, kus lapsevanemad on lahutatud ja lapse ema elab koos uue elukaaslasega, kes kuritarvitab last seksuaalselt. Eelnõu lubab sellises olukorras ohvriga ühise elamispinna jagamise lugeda raskendavaks asjaoluks ning mõista sellest tulenevalt rangem karistus,“ tõi justiitsminister näite.

Peamiste muudatuste osas märkis justiitsminister veel soovi laiendada ka lastega töötavate inimeste ringi, kelle puhul peab enne tööle võtmist veenduma, et teda ei ole karistatud seksuaalkuritegude eest. „Edaspidi tuleb muuhulgas kontrollida ka lastega vahetult kokku puutuvate vabatahtlike ning lastega töötavate praktikantide karistusandmeid,“ märkis Pevkur.

Eelnõuga viiakse Eesti seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.

Direktiivi ülevõtmiseks muudetakse kokku 11 seadust.

Eelnõu on leitav aadressil: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ee608388-01bf-4e19-8483-5b7927d794f7

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50