• A
  • +

Laste seksuaalse väärkohtlemise uuringu viib läbi Eesti Uuringukeskus

PrintPDF Jaga

3.09.2019 Laste seksuaalse väärkohtlemise hoiakuid ja kogemust 16-26-aastaste noorte seas hakkab uurima OÜ Eesti Uuringukeskus.

„Laste seksuaalne väärkohtlemine jätab sügava jälje eluks ajaks. Selleks, et väärkohtlemist ennetada ja ohvrid võimalikult kiiresti abi saaksid, on vaja teada probleemi ulatust ja hinnata ka noorte teadmisi abi saamise võimalustest. Näiteks selleks, et suunata teavitustegevust neile vajadusel tõhusamalt,“ ütles kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

Uuringu eesmärk on hinnata senise poliitika ja ennetustegevuse mõjusid: saada tagasiside laste kokkupuutele seksuaalharidusega ning nende oskusele väärkohtlemise korral juhtunust teatada ning abi saada. Teine eesmärk on saada teada, kui suur osa Eesti lapsi, kui sageli, millises vanuses ja millist tüüpi seksuaalvägivalla ohvriks langevad. Sellise ülevaate saamine võimaldab hinnata probleemi ulatust Eestis, jälgida väärkohtlemise dünaamikat ja sellega seotud näitajate muutumist ajas.

Kogutud info aitab jõuda selgusele, kas senised tegevused on soovitud mõju avaldanud ning kuidas on muutunud 16-26-aastaste noorte kogemused, hoiakud ning käitumine võrreldes nelja aasta taguse ajaga, kui sarnane uuring viimati läbi viidi. Seeläbi saab tuleviku tegevusi paremini planeerida.

Uuring peab olema läbi viidud hiljemalt 2020. aasta aprilli lõpuks.

Uuringu läbiviimist toetavad justiitsiministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond läbi SA Eesti Teadusagentuuri.

Viimati uuendatud: 03.09.2019 - 16:50