• A
  • +

Lastevastasele vägivallale pööratakse järjest enam tähelepanu

PrintPDF Jaga

Täna toimub Eesti kohtuekspertiisi instituudi 76. aastapäevale pühendatud konverents teemal "Laps - vägivalla ohver", kus esinevad mitmed laste väärkohtlemisega kokku puutuvad oma ala eksperdid.

Lastevastane vägivald ja selle vastu võitlemine on oluline teema kogu maailmas. „Lastega seotud perevägivald ei ole ainult selle pere sisene asi, vaid meie kõigi ühine mure, kuna selle tagajärjed jõuavad hiljem ka tänavale ja kooli,“ ütles konverentsi sisse juhatades justiitsminister Andres Anvelt. „Seetõttu panen kõigile südamele, et kui te näete oma naabri puhul lapse väärkohtlemist, ei tohi seda tähelepanuta jätta, vaid teavitada sellest politseid,“ lisas Anvelt.

"Elusurve tõttu on vanemad tihti ise närvilised, mõnikord ka vägivaldsed. Neil ei ole lapse jaoks aega, kuigi laps vajab, et teda ära kuulatakse ja räägitakse tema jaoks olulistest  asjadest ning just sellel hetkel, kui laps ise abi ja nõuannet ootab," sõnas EKEI direktor Üllar Lanno.

Tihti langetakse vägivalla ohvriks ka interneti kaudu. Eesti lapsed kuuluvad internetikasutuse ulatuse poolest Euroopa riikide hulgas esiritta (Eestis kasutab 6 –17aastastest lastest internetti 93%, ELis keskmiselt 75%), aga samuti on  Eesti lapsed eesotsas internetiga seotud riskide kogemise osas. Näiteks on 6–14aastastest Eesti lastest interneti vahendusel norimise, inetute sõnadega sõimamise ja kiusamisega kokku puutunud 31% (ELi keskmine 15– 20%) ning jututoas kohatud võõrastega  on tegelikkuses kohtamas käinud 13% 11–14aastastest lastest.

„Mida väiksem või noorem on laps, seda raskem on tal enda õiguste eest seista. Lastevastane vägivald ei tohi jääda märkamata ja teavitamine sellest ei tohi jääda hiljaks. Teated laste väärkohtlemisest peavad jõudma lastekaitsjate või politseini lasteaiast, koolist, naabritelt või lapse mängukaaslaste vanematelt," rääkis Lanno.

Viimastel aastatel moodustavad laste ekspertiisid keskmiselt 16% elavatele isikutele tehtavate ekspertiiside üldarvust ja 2,5% lahangutest. Üle poole laste surmajuhtumitest moodustavad õnnetused ning tihti on juhtunud traagiline sündmus just kodus olles.

Elavisiku ekspertiise viiakse lastel läbi kõige sagedamini liiklusõnnetuste ja füüsilise vägivalla tagajärjel. "Väärib märkimist, et alates 2012. aastast on märgatavalt tõusnud laste seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega ekspertiiside arv, moodustades 28,5% ekspertiiside üldarvust. Viimasel ajal pööratakse ühiskonnas laste seksuaalse väärkohtlemise teemale suuremat tähelepanu, kannatanutega tegelevate inimeste professionaalsus on suurenenud ning ka laste endi teadlikkus on kasvanud, millega võib seletada ka ekspertiiside hulga tõusu," selgitas Lanno.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt hõlmab lastevastane vägivald igasugust füüsilist ja vaimset vägivalda, ülekohut või kuritarvitamist, hooletussejätmist, hooletut või julma kohtlemist, kaasa arvatud seksuaalne väärkohtlemine.

Eelmise lastevastasest vägivallast rääkiva konverentsi korraldas EKEI 2008. aastal.

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50