• A
  • +

Läti uus justiitsminister tegi esimese ametliku välisvisiidi Eestisse

PrintPDF Jaga

Läti uue valitsuse justiitsminister Baiba Broka on täna oma esimesel ametlikul välisvisiidil Eestis. Kohtumisel Eesti Justiitsminister Hanno Pevkuriga räägiti koostööst Läti esimese kaasaegse vangla rajamisel ja Eesti kogemustest kohtusüsteemi reformimisel ning e-lahenduste loomisel.


„See, et Läti justiitsminister otsustas oma esimese välisvisiidi just Eestisse teha, näitab kahe riigi vahelisi häid suhteid ja soovi teha veelgi tihedamat koostööd. Läti püüdlused reformida nii vanglasüsteemi kui kohtusüsteemi on kiiduväärt ja Eesti saab pakkuda lõunanaabritele lahkelt oma kogemusi,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Justiitsminister Pevkur tutvustas Läti kolleegile kohtureformi, mis aitab lühendada menetlustele kuluvat aega. Samuti rääkis ta Eesti kogemusest e-valitsuse ja elektrooniliste kanalite kasutamisel ning selle tähtsusest nii kodanike mugavuse tõstmise kui ettevõtluskeskkonna arendamise seisukohalt.

Läti justiitsministeeriumi kantsler Màrtiñ¹ Lazdovskis kohtus aga täna Riigi Kinnisvara ASi esindajatega, et arutada koostöölepingu projekti detaile Lätis asuva kaasaegse Olaine vangla ehitamiseks.

Eesti justiitsministeerium koostöös Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga abistab lõunanaabreid nende vanglaprojekti elluviimisel. Peamine Eesti poolne tugi seisneb projekteerimistööde projektijuhtimise korraldamises. Läti vangla ehitamisel on eeskujuks küll Tartu ja Viru vangla, kuid ühtegi varasemalt valminud projekti koostöö raames otseselt üle ei võeta. Eeskuju Olaine vangla ehitamiseks võetakse Eesti uute vanglate ehitamise ja projekteerimise kogemustest, arvestades projekteerimisel nii kohalikke looduslikke eripärasid, turvakaalutlusi, kui ka riiklikke õigusakte.

Juunis allkirjastasid justiitsminister Hanno Pevkur ja Läti vabariigi toonane justiitsminister Jànis Bordàns Olaine vangla ehitamiseks ministeeriumite koostöömemorandumi. Koostööleping projekti juhtimiseks on kavas sõlmida Läti Vabariigi justiitsministeeriumi ja Riigi Kinnisvara ASi vahel.

Kesk-Lätis asuv Olaine suurvangla peaks valmima 2018. aastal, ning see saab olema esimene uut tüüpi vangla Läti Vabariigis. Vangla mahutab projekti järgi 1200 kinnipeetavat ning sellest saab esimene kamber-tüüpi vangla, kus saavad tööd 400 vanglaametnikku.

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50