• A
  • +

Mais toimub Euroopa piiriülese tsiviilmenetluse koolitus

PrintPDF Jaga

Mais toimuvad Baltimaade justiitsministeeriumite koostöös korraldatavad koolitused „Piiriülene tsiviilmenetlus: Euroopa maksekäsk, väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa täitekorraldus“. Koolituspäevad on suunatud nii professionaalidele, tudengitele, kui ka inimestele, kes peavad teiste riikide kodanikega piiriüleseid tsiviilkohtuvaidlusi pidama.

Koolitajateks on tunnustatud praktikud Eestist ja Euroopast, kes jagavad kogemusi Euroopa maksekäsumenetluse ja väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta. Sellised võimalused on kõigile kättesaadavad ning jõukohased, et kaitsta oma õigusi ka väljaspool koduriiki.

Eraldi peatutakse Euroopa täitekorraldusega seonduval, mis võimaldab oma vaidlustamata võlg sisse nõuda teise liikmesriigi kohtutäituri või muu täitevasutuse kaudu, ilma otsuse tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetluseta.

Koolituspäevad toimuvad 21. mail Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses ning 22. mail Tartu Ülikooli konverentsikeskuses.

Koolitusest osavõtt on tasuta.

Oma osalemissoovist anna teada haldi.maesalu@just.ee.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50