• A
  • +

Meditsiiniteenuse korraldamine vanglates ja arestimajades liidetakse üldise tervishoiusüsteemiga

PrintPDF Jaga

President Alar Karis kuulutas välja seaduse, mis liidab vangla ja arestimajade meditsiiniteenuse korralduse üldise tervishoiusüsteemiga alates 1. juulist 2024.

„Ühtne tervishoiusüsteem vähendab tervishoiu rahastamise killustatust ja muudab teenuse osutamise tõhusamaks,“ sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Muudatusega eraldatakse vangla ülesannetest tervishoiuteenuse osutamine ning justiitsministeerium ei paku enam edaspidi ise tervishoiuteenust ca 2000-le kinnipeetavale. Teenuse osutamist hakkab edaspidi koordineerima sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv Eesti Haigekassa. Selleks annab justiitsministeerium Eesti Haigekassale üle ka vanglates tervishoiuteenuse osutamiseks seni kasutatud riigieelarvelised vahendid. Üldise tervishoiuteenuse alla liiguvad ka siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate arestimajade meditsiiniüksused.

Sama seadusega käsitletakse ka arestimajades pakutava arstiabi korraldamise üleandmist Eesti Haigekassale. Samas mõistame, et detailid on veel väljatöötamisel ning kindlasti tuleb koos lisaülesannetega tagada Tervisekassale ka piisav rahastus“, nentis siseminister Lauri Läänemets.

„Liitmise tulemusel jääb samaks senine teenuse osutamise sagedus ja kõrge kvaliteet, kuid teenuse osutamine hakkab toimuma samadel alustel ülejäänud ühiskonnale osutatavate tervishoiuteenustega. Enamikku tervishoiuteenuseid osutatakse ka edaspidi vangla territooriumil ning vangla ülesandeks jääb tagada selleks vajalikud ruumid,“ märkis lisaks Danilson-Järg.

Viimati uuendatud: 02.03.2023 - 04:50