• A
  • +

Ministeerium hakkab uurima haridusvaldkonna korruptsiooniriske

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium sõlmis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega lepingu haridusvaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimiseks.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti haridussüsteemi suuremad korruptsiooniriskid ning pakkuda välja meetmed nende lahendamiseks. Vaadeldavateks sihtrühmadeks, kelle arvamusi kaardistatakse, on hariduseteenuse kasutajad, haridusasutuste juhid ning töötajad.

Põhiküsimused, millele uuringu esimeses osas tuleb leida vastused, on järgmised:

1.       millistes hariduse valdkonna sektorites on pettuse-ja korruptsiooniriskid suuremad;

2.       millised on haridusevaldkonna korruptsiooni laadid;

3.       kui sageli ja milliste tegevuste puhul esineb korruptiivset käitumist (altkäemaks, huvide konflikt, onupojapoliitika jne);

4.       millised on juhtimistasandite ja haridusasutuste töötajate erinevad rollid riskide tekkimisel;

5.       kuivõrd tajuvad hariduse valdkonna töötajad ise hariduse valdkonna korruptsiooniriske ning tegevuste seotust erinevate korruptsioonivormidega.

Uuring tuleb läbi viia hiljemalt 2017. aasta aprilliks.

Sarnase uuring tervishoiuvaldkonna korruptsiooni kohta valmis Justiitsministeeriumi tellimusel 2011. aastal. Uuringu raport on leitav siit: http://www.kriminaalpoliitika.ee/en/tervishoiususteemi-pettuseid-ja-korruptsiooniriske-kaardistav-uuring

Tööde teostamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatavast programmist: „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine“.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50