• A
  • +

Ministeerium korraldab eksami uute pankrotihaldurite leidmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutab välja pankrotihaldurieksami, et leida juurde uusi kvalifitseeritud pankrotihaldureid.

„Pankrotihaldur on kohtu usaldusisik, kes kontrollib maksejõuetu võlgniku majandustegevust, valitseb pankrotivara ja kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve,“ selgitas justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse nõunik Kaidi Lippus. „Pankrotihaldurina võivad tegutseda vandeadvokaadid ja nende vanemabid, samuti isikud, kes on sooritanud pankrotihalduri eksami justiitsministri moodustatud komisjoni ees. Eksami sooritanud isikule väljastatakse tähtajatu pankrotihalduritunnistus.“

Lippus selgitas, et eksam toimub tavaliselt korra aastas, kuid möödunud aastal otsustati eksam ära jätta, sest 2007. aastal ei antud eksami nõrkade tulemuste tõttu ühelegi kandidaadile pankrotihalduri kutset. “Kuna pankrotihaldurieksami vastu on olnud suur huvi, siis korraldamegi nüüd eksami kohe 2009. aasta alguses.“

Pankrotihaldurieksam koosneb kirjalikust õigusteadmiste testist ja suulisest vestlusest. Kirjalik osa viiakse läbi 26. veebruaril 2009, algusega kell 11 Tallinnas. Eksami toimumise täpsem koht ja vestluste läbiviimise aeg ning koht tehakse eksamil osalemiseks tähtaegselt avalduse esitanutele teatavaks e-posti teel  ja justiitsministeeriumi veebilehe kaudu hiljemalt 30. jaanuaril 2009.  

Eksamil osalemiseks tuleb esitada avaldus pankrotihaldurieksamit korraldavale eksamikomisjonile.

„Avalduses märgib eksamil osaleda soovija oma nime ja kontaktandmed – telefoni, e-posti aadressi ja elukoha – ning kinnitab, et ta vastab pankrotiseaduse §‑s 57 nimetatud nõuetele,“ lisas Lippus.

Eksamil osalemise avalduse ja avalduse lisade esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2009.

Eksamil osalemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

 

Lugupidamisega

Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50