• A
  • +

Ministeerium soovib kuriteoga tekitatud kahju aegumistähtaega pikendada

PrintPDF Jaga

18.10.2016 Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse kuriteoga tekitatud kahju osas pikendada kohtuotsusega tuvastatud nõude aegumistähtaega 10lt aastalt näiteks 30 aastale.

„On absurdne, et teatud inimesed tekitavad riigile oma ohvrile või riigile suurt kahju ja jätavad selle lihtsalt tasumata. Ühel hetkel need nõuded aga aeguvad. Antud väljatöötamiskavatsusest peakski kasu olema just selliste juhtumite puhul,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Hetkel kehtiv aegumistähtaeg jõustus 2011. aastal võlgade ümberkujundamise ja võlakaitseseaduse vastuvõtmisega. „Muudatuse eesmärk oli toona parandada nende inimeste olukorda, kes majanduskriisi tõttu olid raskustesse sattunud, kuid ei arvestanud sellega, et leevendas ka nende inimeste olukorda, kelle võlad olid tekkinud kuritegude tõttu. Seetõttu soovimegi praegu need kaks asja teineteisest eristada,“ selgitas Reinsalu.

Täpsemalt on soov pikendada aegumistähtaega kuriteoga tekitatud kahjuhüvitamise nõuete puhul. Hetkel kehtib reegel, et kuriteoga tekitatud kahjunõue, mille kohus on oma lahendiga tunnustanud, aegub kümne aasta jooksul. Väljatöötamiskavatsuse kohaselt võiks see olla kindlasti pikem, näiteks 30 aastat. 

Justiitsministeerium ootab tagasisidet selle kohta, kas kuriteo toimepanemine peab olema tuvastatud kohtuotsusega või piisab sellest, et kahju tekitamine on tuvastatud tsiviilkohtu poolt.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50