• A
  • +

Minister moodustab riigikohtu ettepanekul põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses töörühma

PrintPDF Jaga

29.03.2017. Justiitsminister moodustab riigikohtu ettepanekul töörühma, mis analüüsib isikute põhiseaduslike õiguste kaitse tagamist.

Riigikohus on oma vastuses ministeeriumile pidanud vajalikuks arutelu jätkumist põhiseadusliku järelevalve menetluse osas ja teinud ettepaneku ministeeriumile moodustada sellekohane töörühm.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on Riigikohtu seisukoht, et küsimusega tuleb edasi tegeleda, edasise asjade käiguna loogiline ja õigusriigile sobilik. „Riigikohtu esimehega kokkuleppel algatasin väljatöötamiskavatsuse, et põhiseaduslikkuse järelevalve oleks lünkadeta. Riigikohus on oma seisukohas möönnud, et probleem on olemas ja sellega tuleb edasi töötada. Õigusriigi eesmärk peab olema lünkadeta põhiõiguste kaitse. Ka riigikohtu liikmed on nimetatud küsimuses esitanud erinevaid seisukohti, mis tuleb läbi analüüsida. Täna pole seaduses reguleeritud üksikisiku õigus pöörduda otse Riigikohtusse olukorras, kus tal puudub oma õiguste kaitseks muu kohtutee.“

„Riigikohtu liikmed on oma tagasisides ettepanekule välja toonud rea erinevaid küsimusi, mida tuleb eraldi hinnata ja pakkunud välja moodustada sellekohane töörühm. Sellest tulenevalt kutsub justiitsministeerium kokku vastava kohtunike ja õigusteadlaste töörühma, hindamaks võimalikke muudatusi kohtumenetluses seoses põhiseaduses tagatud isikute õigusega pöörduda kohtusse,“ ütles Urmas Reinsalu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50