• A
  • +

Minister Reinsalu ja volinik Jourová arutasid Eesti liitumist Euroopa Prokuratuuriga

PrintPDF Jaga

21.04.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Euroopa Komisjoni õigus-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuste voliniku Věra Jourovága, et arutada Euroopa Prokuratuuri asutamist ja justiitsvaldkonna digiküsimusi.

„Volinik Věra Jourová teeb väga head tööd Euroopa Prokuratuuri asutamise läbirääkimistel,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Kinnitasin talle veel kord, et Eesti toetab tugeva Euroopa Prokuratuuri loomist. Tänaseks on aga selge, et ühehäälset asutamisotsust ei tule ja vähemalt 17 liikmesriiki soovivad edasi liikuda tõhustatud koostöö vormis. Eestit praegu nende hulgas ei ole, sest selline asutamisviis võib kaasa tuua praktilisi probleeme, näiteks see, milliseks kujuneksid EPPO suhted olemasolevate asutustega ­– nagu Eurojusti ja ELi Pettustevastase Ametiga –, samuti uue asutuse loomise maksumus. Loodame leida neile küsimustele lähiajal vastused.“

Justiitsminister rääkis volinikuga veel Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) laiendamisest nii, et selle abil saaks vahetada ka kodakondsuseta isikute ja kolmandate riikide kodanike karistusandmeid. Samuti arutati e-lahenduste kasutamist eri õigusvaldkondades. Věra Jourová rõhutas, et Eesti kogemused selles valdkonnas väärivad jagamist teistele riikidele.

Olulise teemana oli arutlusel ka lepinguõiguse pakett, millega soovitakse ühtlustada digitaalse sisu üleandmise ning kaupade interneti- jm kaugmüügi lepingute regulatsioone. Paketi eesmärk on kiirendada Euroopa digitaalse ühisturu kasvu, vähendada ettevõtjate kulusid ja anda tarbijale teistest liikmesriikidest kaupa ostes rohkem kindlust.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50