• A
  • +

Narkomaania sõltuvusravi saajate ring laieneb

PrintPDF Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mille järgi on võimalik narkomaania sõltuvusravi kohaldada ka eelnevalt karistatud uimastisõltlastele.

„Kehtiva seaduse alusel ei saa saata sõltuvusravile varem vangistusega karistatud isikuid. Uuringutest on aga näha, et vangistuse asendamiseks sõltuvusraviga on enam motiveeritud just korduvalt vanglas viibinud isikud, kelle sõltuvusprobleemiga on vanglas juba tegeletud. Seetõttu teemegi ettepaneku sõltuvusravi kohaldada senisest tunduvalt laiemale sihtgrupile,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Võimalus asendada vangistus narkomaania sõltuvusraviga jõustus 2011. aasta aprillis. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on kohtul võimalik varem vangistusega karistamata isikule mõistetud kuue kuu kuni kaheaastane vangistus asendada sõltuvusraviga. Seda tingimusel, et isik pani kuriteo toime narkomaania tõttu ja vajas narkomaania ravi. Sõltuvusravi kohaldamiseks oli ja on jätkuvalt vaja süüdimõistetu nõusolekut.

„Ühe aasta jooksul vabaneb vanglast umbes kolmsada kuuekuulise kuni kaheaastase vangistusega karistatud uimastisõltlast, kellest hinnanguliselt neli viiendikku vajaksid sõltuvusravi või rehabilitatsiooni. On selge, et vajame rohkem võimalusi inimeste raviks ja rehabilitatsiooniks, sest mida rohkem sõltlasi saab abi, seda väiksem on tõenäosus, et nad uuesti kuritegelikule teele satuvad,“ lisas justiitsminister Pevkur.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50