Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Narkootikumide tarbimine Eesti suuremates linnades on langenud

Justiitsministeeriumi tellimusel analüüsitakse kord kvartalis levinumate narkootiliste ainete sisaldust reovees, mille alusel saab teha järeldusi nende leviku kohta Eesti suuremates linnades. Teise kvartali tulemuste põhjal on aasta algusega võrreldes langenud narkootikumide tarbimine üle Eesti ja kõige väiksema tarbimise poolest paistavad silma Viljandi ning Võru.

„Kui Tallinn välja arvata, on narkootikumide tarbimine Eestis vähenenud. Eriti teeb rõõmu metamfetamiini tarbimise vähenemine, seda ka Tallinnas,“ sõnas justiitsministeeriumi analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Kõige madalama nivooga paistavad silma Viljandi ja Võru. „Näiteks tarbitakse amfetamiini Tallinnas kuus korda rohkem kui Võrus ning kanepit kolm korda rohkem kui Viljandis,“ lisas Sööt.

Võru abilinnapea Sixten Sild tõi välja, et kuigi Võrus tarvitatakse uimasteid vähe, siis annavad nad endale aru, et ei ela üksikul saarel ja pahed võivad ka sinna igal hetkel jõuda.

„Tahaks väga loota, et meie praeguse olukorra eest võlgneme suuresti tänu vaba aja tervisliku veetmise võimaluste heale valikule ning haridus-, spordi- ja kultuuriasutuste eeskujulikule tööle, kuid vajame olukorra monitoorimiseks väga sellist tagasisidet oma tööle, nagu saime seda reovee uuringust,“ sõnas Sild.

„Uimastite tarbimine on väga varjatult leviv pahe, mis võib meie avatud ühiskonnas halvas mõttes ootamatult üllatada igat omavalitsust. Igasugune võimalus saada regulaarselt adekvaatset infot uimastite levikust on ennetava tegevuse korraldamiseks hädavajalik,“ lisas ta.

Reoveeproove narkootikumide tarvitamise kohta võeti maikuu algul Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Pärnust, Viljandist ja Võrust. 

„Proovid võeti esmaspäeval ja ained väljuvad organismist 1–3 päeva jooksul. Seega mõjutab tulemusi suure tõenäosusega ka eelnenud nädalavahetus,“ selgitas Mari-Liis Sööt.

Mais määrati reoveeproovide baasil lisaks amfetamiini, metamfetamiini, MDMA-d, kokaiini ja metadooni näitudele ka kanepi tarbimise ulatust. Tulemused näitavad selgelt, et seda tarbitakse Eestis narkootilistest ainetest kõige rohkem. Kanepi tarbimist mõõdetakse reoveest uuringuga kaks korda aastas, kuna selle analüüsimine on keerukam ja aeganõudvam.

Uuringut viib justiitsministeerium läbi koos Eesti kohtuekspertiisi instituudi ja Eesti keskkonnauuringute keskusega.