• A
  • +

Nelja esimese kuuga vähenes kuritegevus eelmise aastaga võrreldes 4%

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi poolt koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel registreeriti 2013. aasta esimese nelja kuu jooksul kokku 12 460 kuritegu, mida on 515 võrra vähem (-4%), kui aasta varem.

„Nelja kuu kuritegevuse tase on jätkuvalt langustrendis ning ka suurimaks mõjutajaks jätkuvalt varguste vähenemine, mis on toimunud juba 2009. aastast alates. Kui vargused on viimastel aastatel stabiilselt vähenenud, siis liikluskuritegude arv kõigub kuude lõikes, näidates kord kasvu ning siis jälle kahanedes. Märtsis kuus protsenti kasvanud liikluskuritegude registreerimine pööras aprillis languseks, vähenedes nelja kuu arvestuses 4%,“ lausus Pevkur.

Nelja kuuga on suurima languse läbi teinud varavastased kuriteod, millest varguste arv on vähenenud 658 juhtumi (12%) võrra ning vähenenud on nii vargused kaubandusettevõtetest, samuti sõidukitest ja eluruumidest.

Kelmusi registreeriti esimese kolme kuuga 589 juhtumit, mida on 210 juhtumi võrra (55%) rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Nende kuritegude registreerimine vähenes järsult 2011. aastal ning on veel praegugi madalam, kui 2009. ja 2010. aastal. Nelja kuu jooksul registreeritud kelmuste seas on märkimisväärselt palju juhtumeid, kus mobiilsideoperaatoritelt on välja petetud telefone ning juhtumeid, kus interneti kaudu ostetud kaupa pole ostjale kätte toimetatud.

Isikuvastaste kuritegude arv kasvas esimese neljakuuga 8%, mis tulenes eelkõige kehalise väärkohtlemise registreerimise sagenemisest. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu registreeriti kümne võrra vähem kui 2012. aasta jaanuarist aprillini. Kokkuvõtvalt langes esimese nelja kuuga kuritegude üldarv 77 kuriteoliigi puhul ja kasvas 83 puhul.

2013. aasta esimese nelja kuu jooksul registreeritud kuritegevuse ülevaatega saab tutvuda aadressil http://www.just.ee/baromeeter.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50