• A
  • +

Norra toetab nakkushaiguste ennetust vanglates 680 000 euroga

PrintPDF Jaga

Norra Kuningriik rahastab „Rahvatervise“ programmi raames 680 000 euroga nakkushaiguste ennetamist ja ravisüsteemi tugevdamist Eesti vanglates.


Programmi raames rahastatava projekti „Nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi tugevdamine“ raames pööratakse enim tähelepanu C-hepatiidi diagnostikale ning ravile. Olulisel kohal on ennetavad tegevused, sh vanglateenistujate koolitamine nakkushaiguste teemadel. Lisaks töötatakse välja ettepanekud selle kohta, kuidas kindlustada ravi jätkumine vanglast vabanenutele.

Samuti on plaanis juurde soetada seadmeid, mis aitavad nakkushaigusi paremini diagnoosida (nt ultraheliaparaate).

Projekt algas 2013. aasta mais ja kestab 2015. aasta lõpuni. Programmi koordineerib sotsiaalministeerium, projekti elluviijaks on justiitsministeerium ning koolitus- ja arendustegevusse on kaasatud väliseksperdid Norrast. Projektis osalevad kõik Eesti vanglad.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50