• A
  • +

Oodatakse pakkumusi seadusega pahuksisse sattunud laste ning noortega seotud uuringute läbiviimiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium avas Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja –noored“ raames kaks pakkumusvooru uuringu läbiviimiseks: õigusrikkumisi toime pannud laste käitumisprobleemide ja vajaduste väljaselgitamiseks ning kuriteoennetuse ja vanglast või erikoolist vabanenud noortele pakkutava jätkutoe tõhustamiseks. Uuringute abil soovitakse parandada kuni 26-aastaste noorte heaolu.


Pakkumuskutse õigusnorme eirava käitumisega laste uurimiseks

Esimese uuringuga soovitakse välja selgitada, millised on õigusrikkumisi toime pannud laste need kognitiivsed oskused ja isiksuslikud omadused, mis soodustavad õigusnorme eiravat käitumist ning kas neid tegusid võisid mõjutada vaimsest tervisest või sõltuvuskäitumisest ja sotsiaalsest taustast tulenevad probleemid. Uuringu tulemusel on teada, millised on laste riskikäitumisest tulenevad vajadused ning kas need on sarnased.

„Eestis on seadusega pahuksisse sattunud laste jaoks mõned tugiprogrammid, kuid puudub siiski selge ülevaade tõsiste käitumisprobleemidega laste vajadustest ja sellest, milliseid riske on vaja laste kuritegevuse vähendamiseks esmajoones maandada. Uuringu tulemusel loodame valida maailmas rakendatavatest programmidest lapsi ja nende perekondi kõige paremini abistavad programmid, et neid Eestis ellu viia“ sõnas pakkumist korraldav justiitsministeeriumi projektijuht Kätlin-Chris Kruusmaa.

Uuringu „Õigustrikkunud noorte ning laste kognitiivsete ja isiksuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta ning neile suunatud sekkumisprogrammi uuring“ pakkumuste tähtaeg on 28. august 2013. aastal. Pakkumused esitada elektroonselt Kätlin-Chris Kruusmaale, e-post:katlin.kruusmaa@just.ee, tel 620 8206.

Pakkumuskutse täpsem info on internetiaadressil: http://www.just.ee/58774

Pakkumuskutse kuriteoennetuse ja vanglast või erikoolist vabanenud noortele pakutavate jätkutoe teenuste uurimiseks

Selle aasta lõpus ja 2014. aasta alguses kuulutab justiitsministeerium välja projektide taotlusvoorud kuritegude ennetamise tõhustamiseks ning vanglas ja erikoolis viibinud noortele vabanemisjärgse toe pakkumiseks. Ühtlasi soovitakse uurida taotlusvoorude kaudu  rahastatud projektide mõju kohalikul tasandil ning kaardistada tänane olukord. Uuring soovitakse läbi viia korduvalt – lisaks täna avatud pakkumustevoorule toimuvad kordusuuringud 2015. aasta lõpus ning 2016. aasta alguses.

„Valdkonda on ka varem uuritud, kuid kuriteoennetus on pidevas muutumises ja aastatetagused andmed ei kuva tõenäoliselt tänast pilti. Lisaks on täna olulisi allteemasid, mida varasemad uuringud ei kata. Nii planeeribki justiitsministeerium uurida, kuidas  kuriteoennetus ja noorte jätkutoe teenus täna kohapeal toimub ning mida oleks vaja edaspidi muuta,“ arvab kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Rainer Rohtla, kes koordineerib uuringut.

Uuringu „Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil“ pakkumuste tähtaeg on 2. septembril 2013. aastal kell 10. Pakkumused esitada elektroonselt Rainer Rohtlale, e-post: Rainer.Rohtla@just.ee, tel 620 8224.

Pakkumuskutse täpsem info on internetis aadressil: http://www.just.ee/58775

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50